Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про Державну програму приватизації 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Богословської Інни Германівни 
 Про надання згоди на призначення Януковича В.Ф. Прем'єр-міністром України 
 Про затвердження кандидатури на посаду Голови Державного митного комітету України 
 Про внесення змін до Указу Президента України від 7 серпня 1998 року N 857 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Канади про сприяння та захист інвестицій 
 Про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності і взяття під варту голови Новгородківського районного суду Кіровоградської області Дем'яненко Т.О. 
 Щодо обов'язкового продажу валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку уповноваженими банками 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Закону України Про Антимонопольний комітет України ) 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 21 січня 2019 року № 86 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування причин кризового стану в авіації України 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії Вільних Демократів, на позачергових виборах народних депутатів Укр... 
 Про 85-річчя ЛКСМУ та посилення ролі молодіжних громадських організацій у виховній роботі з молоддю 
 Про внесення змін до Закону України Про електроенергетику щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії 
 Про присудження у 2015 році Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування 
 Про призначення позачергових виборів Більче-Золотецького сільського голови (Більче-Золотецька сільська рада Борщівського району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про внесення змін до деяких Указів Президента України 
 Про скаргу кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 224 Білоцерковця Д.О., зареєстровану в Центральній виборчій комісії 4 лип... 
 Про внесення змін до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення повторного голосування 26 грудня 2004 року на виборах През... 
 Про внесення змін до Закону України Про боротьбу з корупцією 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Про стан та перспективи розвитку Воєнної організації та сектору безпеки України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління об'єктами державної власності 
 Про амністію у 2011 році 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Таджикистан про заохочення і взаємний захист інвестицій 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної реєстрації іноземних інвестицій 
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України 
 Про відзначення 140-річчя з дня народження Соломії Крушельницької 
 Про ратифікацію Договору про дружні відносини і співробітництво між Україною і Боліварською Республікою Венесуела 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо оскарження рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності 
 Про Рекомендації парламентських слухань Соціальне страхування та соціальне забезпечення в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 
 Про внесення змін до Закону України Про державну службу 
 Про визнання таким, що втратив чинність, Декрету Кабінету Міністрів України Про державний контракт і державне замовлення на 1993 рік 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин знищення військово-транспортного літака Повітряних Сил Збройн... 
 Про чинність Закону України Про Рахункову палату 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Злочевського М.В. 
 Про призначення позачергових виборів Ясногородського сільського голови (Ясногородська сільська рада Вишгородського району Київської області) 
 Про призначення позачергових виборів Гущанського сільського голови (Гущанська сільська рада Любомльського району Волинської області) 
 Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Хорватія 
 Про персональну відповідальність вищих посадових осіб Збройних Сил України 
 Про становище в шахтарських регіонах республіки 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про плату за землю 
 Про призначення позачергових виборів Котюржинецького сільського голови (Котюржинецька сільська рада Красилівського району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступу до інформації про бюджетні показники у формі відкритих даних 
 Про призначення Г. Реви Міністром України з питань надзвичайних ситуацій 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України 
 Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості 
 Про Заяву Верховної Ради України Про додержання Конституції і законів України при вирішенні політичного конфлікту 
 Про ратифікацію Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв'язку 
 Про внесення змін і доповнень до статті 32 Закону Української РСР Про освіту 
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань оплати праці 
 Про порядок введення в дію Закону України Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у с... 
 Про внесення змін до Закону України Про відходи 
 Про призначення позачергових виборів Буківського сільського голови (Буківська сільська рада Сквирського району Київської області) 
 Про призначення позачергових виборів Шишкинського сільського голови (Шишкинська сільська рада Новоукраїнського району Кіровоградської області) 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України Про заходи щодо попередження смертності та інвалідності населення внаслідок серцево-судинних та судинно-мозкових з... 
 Про підписання Угоди про внесення змін № 15 до Угоди про грант № 006 (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та роз... 
 Про невідкладні заходи щодо фінансового забезпечення вугільної галузі у 1998 році 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Македонія про правову допомогу в цивільних справах 
 Про призначення позачергових виборів Надеждинського сільського голови (Надеждинська сільська рада Саратського району Одеської області) 
 Про Звернення Верховної Ради України до урядів держав - членів Європейського Союзу, Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу щодо запровадження б... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Різака І.М. 
 Про призначення Тенюха І.Й. виконуючим обов'язки Міністра оборони України 
 Про призначення позачергових виборів Новоселівського Першого сільського голови (Новоселівська Перша сільська рада Ясинуватського району Донецької області) 
 Про внесення змін до Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування щодо гарантій і прав окремих категорій пенсіонерів 
 Про внесення зміни до статті 8 Закону України Про аудиторську діяльність 
 Про призначення позачергових виборів Здобутківського сільського голови (Здобутківська сільська рада Тальнівського району Черкаської області) 
 Про ратифікацію Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 
 Про призначення позачергових виборів Високопільського сільського голови (Валківський район Харківської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності 
 Про направлення до Конституційного Суду України законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо гарантії недоторканності для окремих посадових осіб 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про міжнародні автомобільні перевезення 
 Про сучасний стан пенсійного забезпечення та впровадження пенсійного страхування в Україні 
 Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Семенівського сільського голови (Семенівська сільська рада Криничанського району Дніпропетровської області) 
 Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах ветеранів - центрального органу виконавчої в... 
 Про День Уряду України у березні 2005 року 
 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Василівського сільського голови (Василівська сільська рада Бобринецького району Кіровоградської області) 
 Про призначення позачергових виборів Лукавського сільського голови (Лукавська сільська рада Самбірського району Львівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Староковрайського сільського голови (Староковрайська сільська рада Чорнобаївського району Черкаської області) 
 Про схвалення Рекомендацій парламентських слухань на тему: Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів - інвесторів у цінні папери 
 Про внесення змін до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для з'ясування причин утворення заборгованості за кредитами, залученими державою або під держ... 
 Про висвітлення роботи другої сесії Верховної Ради України чотирнадцятого скликання в засобах масової інформації 
 Про призначення позачергових виборів Металістського сільського голови (Металістська сільська рада Слов'яносербського району Луганської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії ПРАВИЙ СЕКТОР , у загальнодержавному багатомандатному ... 
 Про призначення позачергових виборів Дубівського селищного голови (Дубівська селищна рада Антрацитівської міської ради Луганської області) 
 Про призначення позачергових виборів Козлівщинського сільського голови (Козлівщинська сільська рада Котелевського району Полтавської області) 
 Про призначення позачергових виборів Омельницького сільського голови (Омельницька сільська рада Кременчуцького району Полтавської області) 
 Про проект Концепції розвитку паливно-енергетичного комплексу України на період до 2010 року 
 Про затвердження результатів жеребкування щодо черговості друкування в газеті Голос України передвиборних програм політичних партій, виборчих блоків політи... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини 
 Про призначення позачергових виборів Чаплинського селищного голови (Чаплинська селищна рада Васильківського району Дніпропетровської області) 
 Про виконання Постанови Верховної Ради України Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим 
 Про внесення змін до Закону України Про пенсії за особливі заслуги перед Україною 
 Про призначення позачергових виборів Вербівського сільського голови (Вербівська сільська рада Підгаєцького району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до статті 206 Митного кодексу України 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Литвиненко Юлії Леонідівни на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про черговість надання кандидатам на пост Президента України Зеленському В.О. та Порошенку П.О. ефірного часу для проведення передвиборної агітації під час п... 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційнос... 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням спільного підприємства Мукачівський плодоовочевий консервний завод про офіційне ... 
 Про підвищення соціальних гарантій для населення 
 Про проведення парламентських слухань Про стан правосуддя в Україні 
 Про встановлення меж міста Приморськ Приморського району Запорізької області 
 Про призначення позачергових виборів Прибузького сільського голови (Прибузька сільська рада Доманівського району Миколаївської області) 
 Про Дисциплінарний статут митної служби України 
 Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму 
 Про призначення позачергових виборів Великокоровинецького селищного голови (Великокоровинецька селищна рада Чуднівського району Житомирської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про угоди про розподіл продукції щодо державних гарантій 
 Про призначення позачергових виборів Зеленського сільського голови (Зеленська сільська рада Ковельського району Волинської області) 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Швейцарської Конфедерації стосовно внесення поправок до Угоди про фінансову допом... 
 Про Заяву Верховної Ради України щодо неприпустимості екстремістських дій навколо Конституційного Суду України 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про оголошення окремих районів Закарпатської області зоною надзвичайної екологічної ситуації 
 Про приєднання України до Міжнародної конвенції щодо співробітництва у галузі безпеки аеронавігації Євроконтроль 
 Про внесення зміни до статті 12 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки дотримання законодавства у сфері державного регулювання природних монополі... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грецької Республіки про взаємну охорону секретної інформації у сфері оборони 
 Про призначення членів Ради Національного банку України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за фальсифікацію або обіг фальсифікованих лікарських засобів 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про податок на додану вартість 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих окр... 
 Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Білорусь про державний кордон 
 Про проведення в 2006 році парламентських слухань Стан і перспективи розвитку молодіжного житлового будівництва в Україні 
 Про ратифікацію протоколів, що стосуються зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 
 Про призначення позачергових виборів Володимиро-Іллінського сільського голови (Володимиро-Іллінська сільська рада Новотроїцького району Херсонської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність 
 Про внесення змін до Закону України Про бібліотеки і бібліотечну справу 
 Про визнання обраним народним депутатом України Касянюка О.Р. 
 Про внесення змін до деяких постанов Центральної виборчої комісії 
 Про призначення позачергових виборів Горохівського міського голови (місто Горохів Горохівського району Волинської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм 
 Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України Про стандартизацію і сертифікацію 
 Про призначення позачергових виборів Смолигівського сільського голови (Смолигівська сільська рада Ріпкинського району Чернігівської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року... 
 Про забезпечення належного функціонування та цілісності лікувального комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Економічна політика України: актуальні питання 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Канади про економічне співробітництво 
 Про внесення зміни до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо заборони звернення стягнення та накладення арешту на кошти суб'єктів господарювання у сферах тепло-, водопос... 
 Про внесення змін до деяких законів України (щодо банкрутства гірничих підприємств) 
 Про внесення змін до Закону України Про метрологію та метрологічну діяльність 
 Про внесення змін до Гірничого закону України щодо забезпечення вугіллям або торф'яними брикетами 
 Про призначення у 2010 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених 
 Про проект Закону України про погашення не отриманих громадянами до 1 липня 1998 року компенсаційних сертифікатів 
 Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Латвійською Республікою 
 Про організацію оборонного планування 
 Про Першого заступника Голови Верховної Ради України 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry