Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства щодо підстав для видачі посвідки на тимчасове проживан... 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про внесення змін до Закону України Про Раду національної безпеки і оборони України щодо вдосконалення координації і контролю у сфері національної безпеки ... 
 Про затвердження положень про проведення парламентських слухань у Верховній Раді України та слухань у комітетах Верховної Ради України 
 Про призначення Сліденка І.Д. суддею Конституційного Суду України 
 Про відзначення 70-річчя Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Г.Г. Верьовки 
 Про невідкладні заходи щодо підвищення ефективності справляння податку на додану вартість 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про стандартизацію і сертифікацію 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України 
 Про внесення змін до Закону України Про вибори народних депутатів України 
 Про відзначення 140-річчя з дня народження Василя Кричевського 
 Про призначення чергових виборів Президента України 
 Про призначення позачергових виборів Великоключівського сільського голови (Великоключівська сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області) 
 Про зміни у складі Ради національної безпеки України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про трудову діяльність членів сімей співробітників дипломат... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції 
 Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України Про природно-заповідний фонд України (щодо покращення охорони територій ... 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій 
 Про внесення зміни до статті 69 Кримінального кодексу України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо надання інформації про осіб, які отримують страхові виплати 
 Про перейменування міста Теплогірськ Стахановської міської ради Луганської області 
 Про строк введення в дію підпункту б пункту 1 статті 26 Закону України Про зайнятість населення 
 Про внесення змін до Закону України Про статус народного депутата України 
 Про ратифікацію Договору між Україною і Словацькою Республікою про режим українсько-словацького державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з прико... 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю 
 Про внесення змін до розділу I додатка до Постанови Верховної Ради України Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2016 році щодо звільнення міст Крамато... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Пакистан про торговельно-економічне співробітництво 
 Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України Про Митний тариф України 
 Про призначення позачергових виборів Літятинського сільського голови (Літятинська сільська рада Бережанського району Тернопільської області) 
 Про утворення спільної парламентсько-урядової комісії з комплексного дослідження і узагальнення досвіду функціонування спеціальних (вільних) економічних зон ... 
 Про відпуск Міністерству оборони України авіаційного палива з незнижуваного запасу державного резерву 
 Про призначення позачергових виборів Червонослобідського сільського голови (Червонослобідська сільська рада Недригайлівського району Сумської області) 
 Про внесення зміни до Закону України Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюнов... 
 Про відзначення 125-річчя з дня народження Леся Курбаса 
 Про деякі питання оподаткування у зв'язку з організацією та проведенням новорічних і різдвяних свят для дітей і підлітків та придбанням святкових подарунків 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республі... 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну Нотами) між Україною та Республікою Болгарія про порядок та умови транзитного перетину території Республіки Болгарія пі... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо часу проведення голосування 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорноб... 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про внесення зміни до Закону України Про судоустрій і статус суддів 
 Про ставку збору на обов'язкове соціальне страхування 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін до Закону України Про приватизацію державного житлового фонду 
 Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань 
 Про підготовку матеріалів про обрання безстроково на посаду суддів господарського суду 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки про взаємну охорону таємної інформації та матеріалів 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з ... 
 Про звільнення Кубіва С.І. з посади Голови Національного банку України 
 Про призначення позачергових виборів Монастириського міського голови (місто Монастириська Монастириського району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2014 рік 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Борсуківського сільського голови (Борсуківська сільська рада Лановецького району Тернопільської області) 
 Європейська соціальна хартія (переглянута) 
 Про призначення позачергових виборів Червоненського сільського голови (Червоненська сільська рада Золочівського району Львівської області) 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Індія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно под... 
 Про призначення позачергових виборів Євгенівського сільського голови (Євгенівська сільська рада Великоновосілківського району Донецької області) 
 Про утворення закордонних виборчих дільниць та дільничних виборчих комісій у виняткових випадках і внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії ві... 
 Про ратифікацію Додатків до документів, складених за результатами Першої спільної перевірки проходження лінії державного кордону між Україною і Угорською Рес... 
 Про внесення змін до статті 1 Указу Президента України від 2 лютого 2002 року N 92 
 Про призначення позачергових виборів Новобілоуського сільського голови Чернігівського району Чернігівської області 
 Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань з'ясування обставин поставки до Грузії української військової техніки з метою встановленн... 
 Про проект Закону України про державне регулювання експорту, імпорту, оптової, роздрібної торгівлі нафтопродуктами 
 Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури 
 Про призначення позачергових виборів Чорноморівського сільського голови (Чорноморівська сільська рада Каховського району Херсонської області) 
 Про підвищення заробітної плати, пенсій та соціальних виплат 
 Про призначення позачергових виборів Бандишівського сільського голови (Бандишівська сільська рада Могилів-Подільського району Вінницької області) 
 Про відзначення 150-річчя з дня народження видатної української акторки Марії Заньковецької 
 Про призначення позачергових виборів Спичинецького сільського голови (Спичинецька сільська рада Погребищенського району Вінницької області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Бельгійсько-Люксембурзьким Економічним Союзом про взаємне заохочення і захист інвестицій 
 Про Примірне положення про державного секретаря міністерства 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО , у загальнодержавному багатоманда... 
 Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про підприємництво 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 
 Про призначення позачергових виборів Стрижавського селищного голови (Стрижавська селищна рада Вінницького району Вінницької області) 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки фактів корупційних дій, зловживання службовим становищем з боку окремих по... 
 Про внесення змін до статті 22 Закону України Про теплопостачання 
 Про заходи щодо розвитку кооперативного руху та посилення його ролі в реформуванні економіки України на ринкових засадах 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно 
 Про призначення Державного міністра - Міністра у справах економіки Української РСР 
 Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань з'ясування обставин прийняття Радою суддів України рішення про призначення суд... 
 Про склад Комісії з опрацювання проекту нової Конституції України (Конституційної комісії) 
 Про призначення позачергових виборів Старосалтівського селищного голови (Старосалтівська селищна рада Вовчанського району Харківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Цуренського сільського голови (Цуренська сільська рада Герцаївського району Чернівецької області) 
 Про введення в дію Закону України Про Єдиний митний тариф 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Ісламською Республікою Іран про видачу правопорушників 
 Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо компетенції Верховного Суду України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Демократичної Республіки Конго про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про призначення позачергових виборів Сливківського сільського голови (Сливківська сільська рада Рожнятівського району Івано-Франківської області) 
 Про календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 
 Про ратифікацію Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин 
 Про внесення змін до Закону України Про приватизацію державного майна 
 Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації ) між Україною та Євр... 
 Про Державний прапор України 
 Про ратифікацію Угоди між урядами держав - учасниць Чорноморського Економічного Співробітництва (ЧЕС) про співробітництво у наданні надзвичайної допомоги і л... 
 Про внесення змін до Закону України Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі 
 Про призначення позачергових виборів Волицького сільського голови (Волицька сільська рада Жовківського району Львівської області) 
 Про внесення змін і доповнень до деяких декретів Кабінету Міністрів України про податки 
 Про внесення змін до Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про реадмісію громадян обох держав 
 Про добровільне об'єднання територіальних громад 
 Про призначення позачергових виборів Дубівського сільського голови (Дубівська сільська рада Уманського району Черкаської області) 
 Про призначення Завальнюка В.В. членом Вищої ради юстиції 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2013 рік 
 Про призначення позачергових виборів Кудрявцівського селищного голови (Кудрявцівська селищна рада Веселинівського району Миколаївської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності 
 Про звільнення Луценка Ю.В. з посади Міністра внутрішніх справ України 
 Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Промінського сільського голови (Промінська сільська рада Луцького району Волинської області) 
 Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про формування місцевих органів влади і самоврядування 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи 
 Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо посилення соціального захисту учасників боро... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Мартиненка М.В. 
 Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Петропавлівського сільського голови (Петропавлівська сільська рада Нововоронцовського району Херсонської області) 
 Про призначення позачергових виборів Пишненського сільського голови (Пишненська сільська рада Долинського району Кіровоградської області) 
 Про ратифікацію змін і доповнень до Угоди між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку про надання позики на реструктуризацію вугільної галузі 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з ч... 
 Про внесення змін до Закону України Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклува... 
 Про внесення зміни до статті 19 Закону України Про Єдиний митний тариф 
 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних на... 
 Про запобіжне затримання особи 
 Про внесення зміни до статті 20 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу 
 Про внесення змін до Закону України Про політичні партії в Україні 
 Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні 
 Про внесення змін до Закону України Про наукову і науково-технічну діяльність 
 Про спеціальне засідання з нагоди 60-ї річниці з дня підписання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та інші заходи з відзначен... 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань надання допомоги малозабезпеченим сім'ям 
 Про заходи щодо стабілізації економічної ситуації в країні 
 Про призначення позачергових виборів Рейментарівського сільського голови (Рейментарівська сільська рада Корюківського району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям законів України Про державну виконавчу службу та Про виконавче провадження 
 Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Таджикистан про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилення від сплати податків на доходи і ... 
 Про введення в дію Закону України Про товарну біржу 
 Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про призначення позачергових виборів Слов'яносербського селищного голови (Слов'яносербський район Луганської області) 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України від 8 вересня 2016 року № 1520-VIII Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької обла... 
 Про призначення позачергових виборів Журавлівського сільського голови (Журавлівська сільська рада Сімферопольського району Автономної Республіки Крим) 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України Про забезпечення працевлаштування молоді, зокрема випускників шкіл, вузів та інших навчальних закладів 
 Про Заяву Верховної Ради України з нагоди 10-річчя ратифікації Україною Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну 
 Про запровадження персональних санкцій проти осіб, відповідальних за протиправне ув'язнення в Російській Федерації народного депутата України, члена Постійно... 
 Про внесення змін до статті 7 Закону України Про банки і банківську діяльність 
 Про призначення позачергових виборів Тарасівського сільського голови (Тарасівська сільська рада Тячівського району Закарпатської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про статус автономної Республіки Крим 
 Про внесення змін до Закону України Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг 
 Про внесення змін до Закону України Про карантин рослин 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про умови резервних поставок і оплати російського природного газу в Украї... 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry