Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про приєднання України до Другого Факультативного протоколу до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що стосується скасування смертної кари 
 Про призначення позачергових виборів Сторожинецького міського голови (місто Сторожинець Сторожинецького району Чернівецької області) 
 Про прийняття Поправок до Угоди про збереження китоподібних Чорного моря, Середземного моря та прилеглої акваторії Атлантичного океану 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування факту порушень прав народних депутатів України 
 Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 
 Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації П... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) 
 Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про державну податкову службу в Українській РСР 
 Про внесення зміни до статті 18 Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань міжнародного приватного права 
 Про ратифікацію Будапештської конвенції про договір перевезення вантажів внутрішніми водними шляхами (КПВВ) 
 Про стан, заходи і перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 
 Про Рекомендації парламентських слухань Культурна політика в Україні: пріоритети, принципи та шляхи реалізації 
 Про призначення позачергових виборів Семенівського сільського голови (Семенівська сільська рада Арбузинського району Миколаївської області) 
 Про включення до порядку денного десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторка... 
 Про порядок комплектування, військового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення Національної гвардії України 
 Про внесення змін до Закону України Про цінні папери та фондовий ринок щодо фінансового моніторингу діяльності професійних учасників фондового ринку 
 Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків 
 Про ратифікацію Кредитної угоди між Україною і Європейським Банком Реконструкції та Розвитку на проект реконструкції плодоовочевого ринку м. Києва 
 Про внесення зміни до статті 18 Закону України Про державну допомогу сім'ям з дітьми 
 Про призначення позачергових виборів Каміннецького сільського голови (Каміннецька сільська рада Надвірнянського району Івано-Франківської області) 
 Про засади функціонування ринку природного газу 
 Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Хорватія про морське торговельне судноплавство 
 Про призначення позачергових виборів Чумаківського сільського голови (Чумаківська сільська рада Томаківського району Дніпропетровської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Італійської Республіки про взаємну охорону секретної інформації 
 Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною та Сирійською Арабською Республікою 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорської Республіки про заходи зміцнення довір'я і безпеки та про розвиток двосторонніх війс... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Ригованова Руслана Олександровича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про правовий статус закордонних українців 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво щодо цивільної глобальної навігаційної супутникової системи (ГНСС) між Україною та Європейським співтовариством, йо... 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради ... 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії Трудова Україна 
 Про відзначення на державному рівні 300-річчя заснування Олешківської Січі 
 Про ратифікацію Конвенції щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай (Конвенція про охорону ріки Дунай) 
 Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання найменування та ознак належності до Національної поліції України 
 Про призначення позачергових виборів Южноукраїнського міського голови (Южноукраїнська міська рада Миколаївської області) 
 Про віднесення селища міського типу Олевськ Олевського району Житомирської області до категорії міст районного значення 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів 
 Про внесення зміни до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про внесення зміни до статті 21 Закону України Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі 
 Про призначення позачергових виборів Дмитрівського сільського голови (Дмитрівська сільська рада Очаківського району Миколаївської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Артеменка А.В. 
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президії Верховної Ради Української РСР 
 Про перейменування села Матроська Ізмаїльського району Одеської області 
 Про відзначення 125-річчя з дня народження видатного громадського, політичного діяча і письменника Володимира Винниченка 
 Про погашення заборгованості працівникам вугільної промисловості України 
 Про підготовку та відзначення 75-річчя стахановського руху 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2013 рік 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування обставин здійснення замаху на життя народного депутата України, кандидата в... 
 Про призначення позачергових виборів Ладанського селищного голови (Ладанська селищна рада Прилуцького району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до статті 23 Закону України Про міліцію щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва працівника міліції 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради ... 
 Про внесення змін до Закону України Про охорону культурної спадщини 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Соціалістичної партії України, у загальнодержавному багатомандатному вибо... 
 Про порядок фінансування видатків з державного бюджету у січні 1994 року 
 Про призначення позачергових виборів Буковецького сільського голови (Буковецька сільська рада Міжгірського району Закарпатської області) 
 Про внесення змін до статті 17-1 Закону України Про електроенергетику щодо визначення питомої ваги українських товарів у вартості будівництва об'єкта елект... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації щодо заходів з охорони технологій у зв'язку зі співробітництвом у сфері ... 
 Про пожежну безпеку 
 Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
 Про призначення позачергових виборів Городищенського сільського голови Піщанського району Вінницької області 
 Про приєднання України до Договору про патентне право 
 Про зміну і встановлення меж міста Маріуполь, Володарського, Новоазовського і Першотравневого районів Донецької області 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії 
 Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про політичні партії в Україні щодо зупинення чи припинення членства в політичній партії 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про міжнародне автомобільне сполучення 
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України з питань примусового лікування і трудового перевиховання хворих на наркоманію 
 Про внесення зміни до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України п'ятого скликання 
 Про стан виконання положень Закону України Про вибори Президента України щодо формування дільничних виборчих комісій та організації їх роботи 
 Про внесення змін до Закону України Про господарські товариства 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Болгарія про морське торговельне судноплавство 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для перевірки дотримання вимог Конституції України і Регламенту Верховної Ради України при пр... 
 Про внесення змін до Закону України Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четве... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні 
 Про забезпечення виконання Рішення Конституційного Суду України від 30 вересня 2010 року N 20-рп/2010 щодо відповідності Конституції України (конституційност... 
 Про призначення позачергових виборів Меденицького селищного голови (Меденицька селищна рада Дрогобицького району Львівської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо благоустрою населених пунктів 
 Про внесення змін до статті 15 Закону України Про кінематографію щодо порядку видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів 
 Про ратифікацію Європейської ландшафтної конвенції 
 Про призначення позачергових виборів Завадівського сільського голови (Завадівська сільська рада Яворівського району Львівської області) 
 Про внесення змін до статті 152 Конституції (Основного Закону) України 
 Про призначення позачергових виборів Стрибізького сільського голови (Стрибізька сільська рада Червоноармійського району Житомирської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Болгарія про приймання та передачу осіб, що перебувають на територіях обох держав н... 
 Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законів України щодо ввезення засобів індивідуального захисту та лікарських засобів 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Грецькою Республікою про правову допомогу в цивільних справах 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Царьова Олега Анатолійовича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про внесення змін до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Верховної Ради України та зняття з розгляду деяких проектів постанов Верховної Ради України щодо п... 
 Про недопущення підвищення тарифів на електроенергію та цін на газ для населення 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту бездомних осіб 
 Про дію Указу Президента Союзу РСР від 12 квітня 1991 року Про надзвичайні заходи щодо забезпечення матеріальними ресурсами підприємств, об'єднань і організ... 
 Про призначення позачергових виборів Тур'янського сільського голови (Тур'янська сільська рада Краснопільського району Сумської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення та безперешкодної реалізації права людини на свободу слова 
 Про призначення позачергових виборів Ірпінського міського голови (Ірпінська міська рада Київської області) 
 Про призначення позачергових виборів Коропецького селищного голови (Коропецька селищна рада Монастириського району Тернопільської області) 
 Про визначення уповноваженого банку 
 Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України 
 Звернення Верховної Ради України до Українського народу 
 Про встановлення меж міста Путивль Путивльського району Сумської області 
 Про затвердження прожиткового мінімуму на 2004 рік 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Круглова М.П. 
 Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки 
 Про зміну і встановлення меж міста Барвінкове Барвінківського району Харківської області 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин щодо самовільного захоплення земельних ділянок, незаконного б... 
 Про затвердження Указу Президента України Про часткову мобілізацію 
 Про призначення позачергових виборів Фрунзенського селищного голови (Фрунзенська селищна рада Слов'яносербського району Луганської області) 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 61 народного депутата України про офіційне тлумачення положень п. 10 частини першої ... 
 Про призначення Порошенка П.О. Міністром закордонних справ України 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Угорською Республікою про режим українсько-угорського державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з прикор... 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з прийняттям деяких законодавчих актів з питань охорони здоров'я 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо участі в роботі Комітету зі С... 
 Про ратифікацію Основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридора Європа - Кавказ - Азія та технічних додатків до неї 
 Про призначення позачергових виборів Дніпровського сільського голови Чернігівського району Чернігівської області 
 Про призначення позачергових виборів депутатів Морської сільської ради та Морського сільського голови (Морська сільська рада Судацької міської ради Автономно... 
 Про внесення змін до додатків до постанов Центральної виборчої комісії від 6 лютого 2002 року N 250 Про затвердження результатів жеребкування щодо надання Н... 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Народної партії вк... 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Грузією про спрощений порядок набуття та припинення громадянства громадянами Грузії, які постійно проживають в Україні,... 
 Про стан дотримання законодавства України щодо видачі державних актів на право власності на землю, сертифікатів на право на земельну частку (пай) та їх обігу... 
 Про ратифікацію Меморандуму між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран про торговельно-економічне співробітництво на 2003-2007 роки (дей 1381 - д... 
 Про призначення позачергових виборів Павленківського сільського голови (Павленківська сільська рада Лебединського району Сумської області) 
 Про кошторис Верховної Ради України на 2012 рік 
 Про ратифікацію Угоди про Правила визначення країни походження товарів у Співдружності Незалежних Держав 
 Про здійснення Кабінетом Міністрів України конституційних повноважень у сфері оборони 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприє... 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради ... 
 Про призначення позачергових виборів Новопетрівського сільського голови (Новопетрівська сільська рада Снігурівського району Миколаївської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про судоустрій Української РСР 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Си... 
 Про призначення позачергових виборів Блищанського сільського голови (Блищанська сільська рада Заліщицького району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 21 ... 
 Про приєднання України до Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків (Гаазького акта, прийнятого 28 листопада 1960 року, та Женевського акт... 
 Про додаткові заходи щодо забезпечення сільськогосподарських товаровиробників пально-мастильними матеріалами для проведення осінньо-польових робіт у 1998 році 
 Про внесення змін і доповнень до статті 13 Закону України Про пенсійне забезпечення 
 Про призначення позачергових виборів Єфремівського сільського голови (Первомайський район Харківської області) 
 Про проведення парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні 
 Про систему оподаткування 
 Про призначення позачергових виборів Йосипівського сільського голови (Йосипівська сільська рада Білоцерківського району Київської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі 
 Про внесення змін до Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про надання згоди на арешт (взяття під варту) судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Юхимука Р.С. 
 Про внесення зміни до пункту 1 розділу II Прикінцеві положення Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родюч... 
 Про проведення у серпні 2017 року призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпечення житлом громадян 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Грецької Республіки про повітряне сполучення 
 Про призначення позачергових виборів Новоселицького сільського голови (Новоселицька сільська рада Полонського району Хмельницької області) 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry