Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про призначення позачергових виборів Струмківського сільського голови (Струмківська сільська рада Татарбунарського району Одеської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про призначення позачергових виборів Хлопівського сільського голови (Хлопівська сільська рада Гусятинського району Тернопільської області) 
 Про призначення позачергових виборів В'язівського сільського голови (В'язівська сільська рада Конотопського району Сумської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про економічне співробітництво 
 Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект підтримки соціального захисту) між Україною та Міжнародним банком реконструкції і розвитку 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2016 рік щодо підтримки космічної галузі України 
 Про призначення позачергових виборів Обмачівського сільського голови (Обмачівська сільська рада Бахмацького району Чернігівської області) 
 Про внесення зміни до статті 16 Закону України Про здійснення державних закупівель 
 Про схвалення рішення Президента України про направлення 19-го окремого батальйону радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних Сил України до Де... 
 Про розроблення Загальнодержавної програми технічного та матеріального переоснащення і соціального розвитку державних аварійно-рятувальних служб Міністерства... 
 Про внесення зміни до статті 6-1 Закону України Про жертви нацистських переслідувань щодо неповнолітніх в'язнів 
 Про відзначення 150-річчя від дня смерті та дня перепоховання Тараса Григоровича Шевченка 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Узбекистан про дружбу і подальше поглиблення всебічного співробітництва 
 Про призначення позачергових виборів Тарасо-Шевченківського сільського голови (Тарасо-Шевченківська сільська рада Ріпкинського району Чернігівської області) 
 Про назву, структуру і кількісний склад нового парламенту України 
 Про внесення змін до Закону України Про Національний банк України щодо охорони цінностей та об'єктів Національного банку України 
 Про порядок введення в дію Закону України Про громадянство України 
 Про Загальнодержавну цільову програму Питна вода України на 2011-2020 роки 
 Про проект Закону України про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про внесення змін до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про призначення позачергових виборів Кальненського сільського голови (Кальненська сільська рада Козівського району Тернопільської області) 
 Про застосування статей 154, 155-6 Кримінального кодексу України та статей 160-2, 208-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про внесення зміни до статті 16 Закону України Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності 
 Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Довгого О.С. 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Європейським співтовариством з атомної енергії про наукову і технологічну співпрацю та асоційовану участь України... 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 140 1974 року про оплачувані учбові відпустки 
 Про державну податкову службу в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Рибницького сільського голови (Рибницька сільська рада Дрогобицького району Львівської області) 
 Про офіційне оприлюднення результатів виборів народних депутатів України 31 березня 2002 року в одномандатних виборчих округах N 72 та N 82 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань забезпечення діяльності органів прокуратури 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про співробітництво у сфері ядерної і радіаційної безпеки, зняття з експ... 
 Про ратифікацію Спільного Розпорядження Президента України Л. Кучми і Президента Туркменистану С. Ніязова Про будівництво і фінансування інвестиційних об'єк... 
 Про внесення змін до Закону України Про дитяче харчування щодо посилення вимог до виробництва та обігу продуктів дитячого харчування 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради Української РСР від 20 березня 1991 року Про порядок введення в дію Закону Української РСР Про банки і банків... 
 Про відзначення 100-річчя з часу заснування Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка 
 Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про селянське (фермерське) господарство 
 Про затвердження результатів жеребкування щодо черговості надання ефірного часу на державних загальнонаціональних телерадіоканалах кандидатам на пост Президе... 
 Про внесення доповнень і змін до Закону Української РСР Про міліцію 
 Про внесення змін до Закону України Про радіочастотний ресурс України 
 Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу та умов функціонування Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках 
 Про внесення зміни до статті 67-2 Бюджетного кодексу України 
 Про ціну на природний газ, який закуповується за імпортом для потреб підприємств Міністерства промисловості та Міністерства машинобудування, військово-промис... 
 Про внесення змін до Закону України Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої 
 Про внесення змін до статей 74 і 191 Цивільного процесуального кодексу України щодо вручення судової повістки 
 Про спеціальну економічну зону Миколаїв 
 Про ратифікацію Положення про демаркацію державного кордону між Україною і Республікою Молдова 
 Про внесення зміни до статті 28 Закону України Про правові засади цивільного захисту 
 Про призначення позачергових виборів Степанківського сільського голови Мурованокуриловецького району Вінницької області 
 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення окремих положень 
 Про внесення зміни до статті 20 Закону України Про Кабінет Міністрів України 
 Про призначення позачергових виборів Малозахаринського сільського голови (Малозахаринська сільська рада Солонянського району Дніпропетровської області) 
 Про призначення позачергових виборів Свердловського сільського голови (Комінтернівський район Одеської області) 
 Про внесення змін до Конституції (Основного Закону) України 
 Про введення в дію Закону України Про структуру державного внутрішнього боргу України за станом на 1 січня 1996 року і граничний розмір державного внутрішнь... 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік 
 Про проект Закону України про порядок внесення змін до ставок акцизного збору та ввізного мита на деякі товари (продукцію) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки автомобілебудівної промисловості України 
 Про призначення позачергових виборів Ребриківського сільського голови (Ребриківська сільська рада Антрацитівського району Луганської області) 
 Про День Уряду України у жовтні 2006 року 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Черновецького Л.М. 
 Про проведення парламентських слухань стосовно закриття Чорнобильської АЕС 
 Про призначення позачергових виборів Улянівського сільського голови (Улянівська сільська рада Олександрійського району Кіровоградської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 
 Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект Реабілітація гідроелектростанцій ) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку 
 Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територ... 
 Про призначення позачергових виборів Озерненського сільського голови (Озерненська сільська рада Козелецького району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до статті 149 Конституції (Основного Закону) України 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про внесення змін до статті 7 Закону України Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції 
 Про призначення позачергових виборів Бердянського сільського голови (Бердянська сільська рада Першотравневого району Донецької області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про повітряне сполучення 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів 
 Про внесення змін до Закону України Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою 
 Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років 
 Про призначення позачергових виборів Ковпинського сільського голови (Ковпинська сільська рада Новгород-Сіверського району Чернігівської області) 
 Про увіковічення пам'яті бійців Національної гвардії України, які загинули 31 серпня 2015 року біля будинку Верховної Ради України, захищаючи свободу та демо... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення прав на об'єкти права інтелектуальної власності 
 Про внесення зміни до статті 8 Закону України Про рекламу щодо встановлення заборони зазначення ціни товарів, робіт та послуг не в грошовій одиниці України 
 Про присвоєння звання Герой України 
 Про звільнення від виконання обов'язків Міністра охорони здоров'я України Богатирьової Р.В. 
 Про внесення змін до статті 11 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Бойка Юрія Анатолійовича на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Бойка Ю.А. 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування обставин вбивств журналістів Георгія Гонгадзе, Ігоря Александрова, посягання ... 
 Про призначення позачергових виборів Коларівського сільського голови (Коларівська сільська рада Жовтневого району Миколаївської області) 
 Про припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії 
 Про порядок введення в дію Закону України Про охорону праці 
 Про ратифікацію Угоди між Україною і Республікою Білорусь про регулювання процесу переселення і захист прав переселенців і членів їх сімей 
 Про призначення позачергових виборів Мар'янівського сільського голови (Мар'янівська сільська рада Шполянського району Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Рожичнянського сільського голови (Рожичнянська сільська рада Шепетівського району Хмельницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Молодійського сільського голови (Молодійська сільська рада Глибоцького району Чернівецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Білопільського міського голови (Білопільська міська рада Білопільського району Сумської області) 
 Про оголошення в Україні 2002 року Роком боротьби зі СНІДом 
 Про внесення змін до Закону України Про цінні папери та фондовий ринок щодо порядку дій емітента та інвесторів 
 Про День Уряду України у лютому 2004 року 
 Про порядок введення в дію Закону України Про оборону України 
 Про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору 
 Про призначення Онопрієнка М.В. на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про внесення змін до Закону України Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої 
 Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення повторного голосування 26 грудня 2004 року на виборах Президента України 
 Про призначення позачергових виборів Незнанівського сільського голови (Незнанівська сільська рада Кам'янка-Бузького району Львівської області) 
 Про зміну меж міста Білгород-Дністровський Одеської області 
 Про припинення повноважень члена Центральної виборчої комісії 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Іванова С.А. 
 Про внесення змін до Закону України Про організацію формування та обігу кредитних історій 
 Про ліквідацію наслідків стихійного лиха 
 Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту 
 Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про засади запобігання і протидії корупції 
 Про ратифікацію Протоколу про відповідальність і компенсацію за шкоду, заподіяну в результаті транскордонного перевезення небезпечних відходів та їхнього вид... 
 Про реалізацію Закону України Про Державний бюджет України на 1994 рік 
 Про призначення позачергових виборів Михайлівського сільського голови (Михайлівська сільська рада Нижньогірського району Автономної Республіки Крим) 
 Про використання кредиту Експортно-імпортного Банку Японії 
 Про відзначення 70-річчя з дня народження Богодара Которовича 
 Про призначення позачергових виборів Вікторівського сільського голови (Вікторівська сільська рада Козівського району Тернопільської області) 
 Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 140 Жванії Д.В. 
 Про призначення позачергових виборів Вільховецького сільського голови (Вільховецька сільська рада Новоушицького району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 21 ... 
 Про Державний Гімн України 
 Про внесення змін до Закону України Про підприємництво щодо найменування суб'єкта підприємницької діяльності 
 Про призначення позачергових виборів Біленченківського сільського голови (Біленченківська сільська рада Гадяцького району Полтавської області) 
 Про внесення зміни до статті 6 Закону України Про Центральну виборчу комісію 
 Про уповноваження Н. Яресько на підписання Додаткової угоди № 1 до Кредитної угоди (Проект Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська ) ... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про проект Закону України про державну монополію на виробництво та обіг алкоголю і тютюнової продукції 
 Про внесення змін до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення водіями маршрутних таксомоторів правил експлуатації транспо... 
 Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 
 Про внесення доповнень і змін до Цивільного процесуального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо порядку розгляду судових справ 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Македонія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом 
 Офіційна заява Конституційного Суду України 
 Про надання згоди на призначення Президентом України Семенюк В.П. на посаду Голови Фонду державного майна України 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Мороза О.О. 
 Про внесення зміни до статті 1 Закону України Про ратифікацію Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік, та Додаткового п... 
 Про призначення позачергових виборів Биківського сільського голови (Криничанський район Дніпропетровської області) 
 Про відзначення 410-ї річниці з дня народження Богдана Хмельницького 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення боротьби з браконьєрством 
 Про приєднання України до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур у зміненій редакції згідно з Додатком I до Протоколу про внесенн... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік 
 Про надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністром України Єханурова Ю.І. 
 Про нагородження Л. Кравчука орденом князя Ярослава Мудрого 
 Про внесення змін до Закону України Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва 
 Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
 Про призначення позачергових виборів Ротмістрівського сільського голови (Ротмістрівська сільська рада Смілянського району Черкаської області) 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Петрова Володимира Володимировича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про введення в дію Закону Української РСР Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки та про поповнення складу Верховної Ради... 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry