Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про призначення позачергових виборів Гаврилівського сільського голови (Гаврилівська сільська рада Надвірнянського району Івано-Франківської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквід... 
 Про інформацію Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Мойсика В.Р. стосовно інциденту, що мав м... 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Таїланд про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про взаємне сприяння та захист інвестицій 
 Про інформацію Міністерства палива та енергетики України про стан підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2006-2007 років 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Болгарія про правову допомогу в цивільних справах 
 Про постанову Кабінету Міністрів України N 733 від 21 жовтня 1994 року Про ціноутворення в умовах реформування економіки 
 Про призначення позачергових виборів Червонодолинського сільського голови (Червонодолинська сільська рада Бобринецького району Кіровоградської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про судову експертизу 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про освіту 
 Про призначення позачергових виборів Фарбованського сільського голови (Фарбованська сільська рада Яготинського району Київської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про біженців 
 Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах 
 Про внесення зміни до розділу I додатка до Постанови Верховної Ради України Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2016 році 
 Про внесення змін до статті 6 Закону України Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції 
 Про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією 
 Про призначення позачергових виборів Небилівського сільського голови (Небилівська сільська рада Рожнятівського району Івано-Франківської області) 
 Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних... 
 Про включення до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання законопроекту про внесення змін до Конституції України (в частині ска... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо виплати одноразової грошової допомоги 
 Про призначення позачергових виборів Келебердянського сільського голови (Келебердянська сільська рада Канівського району Черкаської області) 
 Про призначення позачергових виборів Калинівського сільського голови Яворівського району Львівської області 
 Про внесення зміни до статті 18 Закону України Про державну підтримку сільського господарства України щодо створення умов для збільшення рівня зайнятості с... 
 Про призначення позачергових виборів Любельського сільського голови (Любельська сільська рада Жовківського району Львівської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кубіва С.І. 
 Про внески до спеціальних фондів підприємствами і організаціями, що ведуть роботи у Тюменській області 
 Про відзначення 100-річчя з дня народження вченого-астрофізика Андрія Борисовича Сєвєрного 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Всеукраїнської партії Народної Довіри 
 Про внесення змін до Закону України Про статус народного депутата України 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про економічне співробітництво 
 Про внесення зміни до розділу XV Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про вищу освіту щодо діяльності вищих навчальних закладів на підконтрол... 
 Про ратифікацію Додаткового протоколу про привілеї та імунітети Організації Чорноморського Економічного Співробітництва 
 Про проведення у Верховній Раді України парламентських слухань з питання Про законодавче забезпечення розвитку бурякоцукрового комплексу в Україні та заходи... 
 Про оголошення попередження кандидату на пост Президента України Ющенку В.А. 
 Про оголошення попередження політичній партії Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 
 Про комплекс невідкладних заходів щодо практичної реалізації міжнародно-правової відповідальності Російської Федерації за збройну агресію проти України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова про єдиний порядок регулювання зовнішньоекономічних відносин 
 Про надання згоди на затримання судді Дніпровського районного суду міста Києва Чауса М.О. 
 Про внесення зміни до Закону України Про Єдиний митний тариф 
 Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду Укриття в Україні 
 Про визнання обраними народними депутатами України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатно... 
 Про внесення доповнення до статті 21 Закону України Про банки і банківську діяльність 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Всеукраїнського об'єднання Свобода 
 Про внесення зміни до Закону України Про вищу освіту щодо формування штатного розпису вищих навчальних закладів 
 Про внесення зміни до Закону України Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності 
 Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо врахування відомостей про соціальний супровід сім'ї (особи) при захисті у судовому порядку сімейних прав ... 
 Про внесення змін до Закону України Про електроенергетику щодо гарантування зобов'язань держави щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії 
 Про призначення позачергових виборів Возилівського сільського голови (Возилівська сільська рада Бучацького району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення інвалідів автомобілями 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про міжнародне автомобільне пасажирське і вантажне сполучення і Проток... 
 Про рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2003 році для участі в багатонаціональних військових н... 
 Про проведення жеребкувань щодо надання ефірного часу на державних загальнонаціональних телерадіоканалах кандидатам на пост Президента України для проведення... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери 
 Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей трансляції (ретрансляції) реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоор... 
 Про призначення позачергових виборів Вовчанського міського голови (Вовчанська міська рада Вовчанського району Харківської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого пе... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування діяльності військово-цивільних адміністрацій 
 Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України 
 Про схвалення звернень від імені України до Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй та Ради Європейського Союзу стосовно розгортання на території України м... 
 Про приєднання України до Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття 
 Про внесення змін до статті 27 Закону України Про видавничу справу 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне судноплавство 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2013 рік 
 Про введення в дію Закону України Про банкрутство 
 Про призначення позачергових виборів Нагірненського сільського голови (Нагірненська сільська рада Ренійського району Одеської області) 
 Про часткове припинення на період реалізації Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану дії на територі... 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів порушення посадовими особами державних адміністрацій Київської ... 
 Про внесення змін до Закону України Про інвестиційну діяльність щодо державних інвестиційних проектів 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів порушення Конституції України, Земельного кодексу України, інши... 
 Про призначення позачергових виборів Граківського сільського голови (Граківська сільська рада Чугуївського району Харківської області) 
 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональних на... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку державної реєстрації речових прав на земельні ділянки державної та комунальної власнос... 
 Про призначення позачергових виборів Митченківського сільського голови (Митченківська сільська рада Бахмацького району Чернігівської області) 
 Про об'єднання державних підприємств транспорту і дорожнього господарства 
 Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки закладів культури в період економічної кризи 
 Про призначення позачергових виборів Солуківського сільського голови (Солуківська сільська рада Долинського району Івано-Франківської області) 
 Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей 
 Про акцизний збір 
 Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України Про додаткові заходи щодо фінансування загальної середньої освіти та внесення змін до Декрету Кабін... 
 Про призначення позачергових виборів Великочернігівського сільського голови (Великочернігівська сільська рада Овруцького району Житомирської області) 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про внесення зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення боротьби з браконьєрством та захисту навколишнього природного середовища 
 Про внесення зміни до статті 15 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу щодо призову громадян України на строкову військову службу 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері містобудування 
 Про внесення змін до Закону України Про виконавче провадження 
 Про внесення зміни до статті 17 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 
 Про призначення позачергових виборів Смирновського сільського голови (Смирновська сільська рада Куйбишевського району Запорізької області) 
 Про призначення Селіванова А.О. постійним представником Верховної Ради України у Конституційному Суді України 
 Про чисельність Збройних Сил України на 2005 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про оперативно-розшукову діяльність 
 Про схвалення Указу Президента України Про направлення миротворчого контингенту для участі України у міжнародній миротворчій операції в Косово, Союзна Респу... 
 Про загальну структуру і чисельність Прикордонних військ України 
 Про звільнення Гонтаревої В.О. з посади Голови Національного банку України 
 Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо спеціальних засобів індивідуального захисту та лікарських засобів 
 Про відзначення 120-річчя з дня народження Володимира Симиренка 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про відходи 
 Про призначення позачергових виборів Козівківського сільського голови (Козівківська сільська рада Козівського району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за хуліганство і завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці гром... 
 Про ситуацію, що склалася у зв'язку з епідемією грипу та пандемічного грипу А(Н1N1), та першочергові заходи протидії її поширенню 
 Про призначення позачергових виборів Виноградівського сільського голови (Виноградівська сільська рада П'ятихатського району Дніпропетровської області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про шляхи стабілізації банківської системи України 
 Про внесення змін до статті 90 Закону України Про вибори Президента України 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами про видачу правопорушників 
 Про утворення Кабінету Міністрів Української РСР 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 вересня 2... 
 Про призначення позачергових виборів Рижківського сільського голови (Рижківська сільська рада Коропського району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європей... 
 Про внесення змін до статті 96 Закону України Про банки і банківську діяльність 
 Про відставку Міністра економічного розвитку і торгівлі України Шеремети П.М. 
 Про внесення змін до статей 235, 236 та глави 31-А Цивільного процесуального кодексу України 
 Про внесення змін до Закону України Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі транспортні засоби та шини до них 
 Про внесення змін до Закону України Про військовий обов'язок і військову службу 
 Про приєднання України до Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опуст... 
 Про ратифікацію Угоди про порядок транзиту через території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Таджикистан про взаємну охорону секретної інформації 
 Про невідкладні заходи зі збереження територіальної цілісності Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України 
 Про призначення позачергових виборів Полошківського сільського голови (Полошківська сільська рада Глухівського району Сумської області) 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Павлюка М.П. 
 Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних... 
 Про приєднання України до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне само... 
 Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій 
 Про реєстрацію кандидата у Президенти України Костенка Юрія Івановича 
 Про внесення зміни до статті 4 Закону України Про реабілітацію інвалідів в Україні 
 Про внесення змін до Закону України Про вибори народних депутатів України та деяких інших законодавчих актів України (щодо порядку проведення позачергових ... 
 Про визнання обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному ... 
 Про затвердження результатів жеребкувань щодо надання кандидатам на пост Президента України ефірного часу для проведення передвиборної агітації за рахунок і ... 
 Про ратифікацію Протоколу про застосування Договору про зону вільної торгівлі від 18 жовтня 2011 року між його Сторонами та Республікою Узбекистан 
 Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 185 Ніколаєнку С.М. 
 Про прийняття у другому читанні проекту Закону про Державний бюджет України на 2002 рік 
 Про призначення позачергових виборів Палагицького сільського голови (Палагицька сільська рада Тлумацького району Івано-Франківської області) 
 Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Розенблата Б.С. 
 Про внесення зміни до статті 13 Закону України Про карантин рослин 
 Про призначення позачергових виборів Самсонівського сільського голови (Самсонівська сільська рада Краснодонського району Луганської області) 
 Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України, Урядом Республіки Білорусь і Урядом Республіки Польща про точку стику державних кордонів України, Респ... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення зеленого тарифу 
 Про введення в дію Закону України Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину 
 Про призначення позачергових виборів Глевахівського селищного голови (Глевахівська селищна рада Васильківського району Київської області) 
 Про утворення закордонних виборчих дільниць та дільничних виборчих комісій у виняткових випадках та внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії в... 
 Про призначення позачергових виборів Катеринівського сільського голови (Костянтинівський район Донецької області) 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин незаконного затримання 6 квітня 2005 року Головним слідчим уп... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про об'єднання громадян 
 Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України шостого скликання 
 Про звіт Кабінету Міністрів України про здійснення та ефективність заходів щодо соціального захисту населення і внутрішнього ринку України 
 Про внесення змін до Закону України Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry