Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про внесення змін до статей 37 і 51 Закону України Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та в... 
 Про призначення позачергових виборів Восходненського сільського голови (Восходненська сільська рада Красногвардійського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання в повній мірі функцій державного нагляду з ядерної та радіаційної безпеки 
 Про продовження терміну використання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду 
 Про призначення позачергових виборів Попівського сільського голови (Попівська сільська рада Звенигородського району Черкаської області) 
 Про зняття з розгляду проектів деяких законодавчих актів України, що стосуються проблем свободи слова та діяльності засобів масової інформації 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чорногорії про співробітництво в галузі освіти і науки 
 Про відзначення 500-річчя заснування сіл Гійчого та Волиці Жовківського району Львівської області 
 Про кошторис Національного банку України на 1996 рік 
 Про призначення позачергових виборів Жовтневого сільського голови (Жовтнева сільська рада Решетилівського району Полтавської області) 
 Про парламентські слухання Про стан і перспективи реформування Збройних Сил України та здійснювані Урядом України заходи щодо забезпечення надійної обороноз... 
 Про внесення доповнень до Цивільного процесуального кодексу України 
 Про позбавлення депутата А.А. Зарудного права брати участь в п'яти пленарних засіданнях Верховної Ради України 
 Про Звернення Центральної виборчої комісії до посадових осіб та творчих працівників засобів масової інформації України 
 Про звернення до Президента України щодо його виступу на сесії Верховної Ради України з позачерговим посланням про зовнішнє становище України 
 Про ратифікацію Рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призна... 
 Про внесення змін до розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухт... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про розвідувальні органи України 
 Про призначення позачергових виборів Торговицького сільського голови (Торговицька сільська рада Городенківського району Івано-Франківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Лобойківського сільського голови (Лобойківська сільська рада Петриківського району Дніпропетровської області) 
 Про призначення позачергових виборів Довгополівського сільського голови (Довгополівська сільська рада Роменського району Сумської області) 
 Про призначення позачергових виборів Сєверного селищного голови (Сєверна селищна рада Сніжнянської міської ради Донецької області) 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про ратифікацію Угоди про співробітництво між Україною та Сполученими Штатами Америки стосовно мирного використання ядерної енергії 
 Про призначення позачергових виборів Сергіївського сільського голови (Сергіївська сільська рада Новотроїцького району Херсонської області) 
 Про впорядкування використання адміністративних будинків і нежилих приміщень, що перебувають у державній власності 
 Про приєднання України до Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах 
 Про призначення позачергових виборів Вакуленчуківського селищного голови (Вакуленчуківська селищна рада Чуднівського району Житомирської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Сучасний стан та актуальні завдання подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 
 Про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою 
 Про призначення позачергових виборів Данилівського сільського голови (Данилівська сільська рада Біловодського району Луганської області) 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 139 1974 року про боротьбу з небезпекою, спричинюваною канцерогенними речовинами й агентами у вироб... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про режим іноземного інвестування 
 Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу 
 Про звіт про виконання Державного бюджету України за 1994 рік 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Ярового Сергія Івановича та інших громадян про офіційне тлумачення положень пункту... 
 Про Звернення Верховної Ради України до Президента України з приводу Указу Президента України про звільнення С. Станік з посади судді Конституційного Суду Ук... 
 Про внесення зміни до статті 30 Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб щодо членів сім'ї, які ... 
 Про призначення позачергових виборів Халеп'янського сільського голови (Халеп'янська сільська рада Обухівського району Київської області) 
 Про внесення змін до статей 18-1, 18-2 Закону України Про державну допомогу сім'ям з дітьми 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Індія про взаємну охорону секретної інформації 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення 
 Про визнання Ларіна С.М. обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій 
 Про відзначення 70-річчя визволення міста Харкова від німецько-фашистських загарбників 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Угорською Республікою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом 
 Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності 
 Про внесення змін до Закону України Про природно-заповідний фонд України 
 Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про ратифікацію Європейської угоди про осіб, які беруть участь у процесі Європейського суду з прав людини 
 Про призначення позачергових виборів Онуфріївського селищного голови (Онуфріївська селищна рада Онуфріївського району Кіровоградської області) 
 Про призначення позачергових виборів Марковецького сільського голови (Марковецька сільська рада Тисменицького району Івано-Франківської області) 
 Про внесення змін до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення 8 грудня 2002 року проміжних виборів народного депутата Ук... 
 Про Заяву Верховної Ради України Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків 
 Про інформацію народних депутатів України Головатого С.П., Шишкіна В.І., Жира О.О., Генерального прокурора України Потебенька М.О., Голови Державної митної с... 
 Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування 
 Про перейменування села Біньова Турківського району Львівської області 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах 
 Про Основні напрями бюджетної політики на 2004 рік 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Словенія про взаємне сприяння та захист інвестицій 
 Про схвалення рішення Президента України щодо участі миротворчого контингенту України в наданні оперативної підтримки Місії ООН у Кот-д'Івуарі 
 Про оподаткування бартерних (товарообмінних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності 
 Про попередню інформацію Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина 
 Про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого 
 Про призначення позачергових виборів Вільхівського сільського голови (Вільхівська сільська рада Золотоніського району Черкаської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про аудиторську діяльність 
 Про невідкладні заходи щодо забезпечення перевезень нафтопродуктів залізничним транспортом 
 Про призначення позачергових виборів Зарубинецького сільського голови (Зарубинецька сільська рада Підволочиського району Тернопільської області) 
 Про господарську діяльність у Збройних Силах України 
 Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод 
 Про призначення позачергових виборів Монашівського сільського голови (Монашівська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області) 
 Про заходи щодо підтримки розвитку Національної кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка 
 Про Консультативну раду з питань розвитку інформаційного суспільства при Верховній Раді України 
 Про призначення позачергових виборів Чернеччинського сільського голови (Чернеччинська сільська рада Краснопільського району Сумської області) 
 Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Україною та Іспанією 
 Про призначення позачергових виборів Запорізького селищного голови (Запорізька селищна рада Краснолуцької міської ради Луганської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про внесення змін до Закону України Про державну статистику 
 Про призначення Першого Віце-Прем'єр-міністра Української РСР 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 75-ті роковини трагедії Бабиного Яру: уроки історії та сучасність 
 Про Рекомендації парламентських слухань Стан та проблеми правового і соціального статусу сучасної української трудової міграції 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо створення систем управління якістю, систем екологічного управління та інших систем управління 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан збереження об'єктів соціально-культурного призначення в процесі приватизації та цільового їх використання ... 
 Про призначення позачергових виборів Володимирівського сільського голови (Володимирівська сільська рада Якимівського району Запорізької області) 
 Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Молдова про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди про вільну торгівлю мі... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, членів їх ... 
 Про внесення змін до Закону України Про судоустрій і статус суддів щодо визначення граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації України 
 Про призначення позачергових виборів Тернавського сільського голови (Тернавська сільська рада Герцаївського району Чернівецької області) 
 Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними 
 Про внесення змін до Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії регіонів, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі 
 Про стан, напрями реформування і фінансування освіти в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Пологівського сільського голови (Пологівська сільська рада Охтирського району Сумської області) 
 Про соціальні послуги 
 Про обрання судді Вищого господарського суду України 
 Про призначення Ільяшенка О.Б. на посаду члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про призначення позачергових виборів Корсунського селищного голови (Корсунська селищна рада Єнакієвської міської ради Донецької області) 
 Про внесення змін до Гірничого закону України щодо забезпечення прав вдів, які мають право на пенсію у зв'язку із втратою годувальника 
 Про призначення позачергових виборів Ленінського сільського голови (Красногвардійський район Автономної Республіки Крим) 
 Про ратифікацію Консульського договору між Україною та Республікою Казахстан 
 Про перейменування села Велятин Хустського району Закарпатської області 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про акцизний збір 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропни... 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Луценка Ю.В. 
 Про призначення позачергових виборів Лозівського селищного голови (Лозівська селищна рада Деражнянського району Хмельницької області) 
 Про проведення парламентських слухань про стан та перспективи розвитку туризму в Україні 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про стан виконання судових рішень в Україні 
 Про внесення змін до статті 22 Закону України Про Державний бюджет України на 2013 рік 
 Про призначення позачергових виборів Куйбишевського сільського голови (Куйбишевська сільська рада Бобринецького району Кіровоградської області) 
 Про призначення позачергових виборів Серафинецького сільського голови (Серафинецька сільська рада Городенківського району Івано-Франківської області) 
 Про проведення у Верховній Раді України парламентських слухань з питання Децентралізація влади в Україні. Розширення прав місцевого самоврядування 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Підготовчою комісією Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань про проведення ... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Ємен про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про присвоєння найменування населеному пункту Кілійського району Одеської області 
 Про затвердження прожиткового мінімуму на 2000 рік 
 Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) 
 Про проведення розслідування факту поширення фальшивого відкритого листа голови фракції Наша Україна до виборців 
 Про відкликання Калєтніка І.Г. з посади Першого заступника Голови Верховної Ради України 
 Про внесення змін до статті 16 Закону України Про пенсійне забезпечення 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про заохочення та взаємний захист інвестицій 
 Про призначення позачергових виборів Миколаївського сільського голови (Миколаївська сільська рада Братського району Миколаївської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії Народний Рух України за єдність 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін до Закону України Про ветеринарну медицину 
 Про визнання Діденка Ю.В. обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про призначення позачергових виборів Стійковського сільського голови (Стійковська сільська рада Катеринопільського району Черкаської області) 
 Про прийняття Поправки до Угоди про збереження кажанів в Європі 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Януковича В.Ф. 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про утримання автодорожніх мостів на українсько-молдовському державному ко... 
 Про внесення змін до деяких законів України 
 Про внесення змін до деяких декретів Кабінету Міністрів України з питань валютного регулювання 
 Про призначення позачергових виборів Великоростівського сільського голови (Великоростівська сільська рада Оратівського району Вінницької області) 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України Про діяльність Кабінету Міністрів України щодо розробки державної стратегії відродження і підтримки вітчизняного в... 
 Щодо обрання суддями безстроково 
 Про зміну меж міста Вінниця Вінницької області 
 Про відзначення 100-річчя з дня народження С.П. Корольова 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення 
 Про Єдиний митний тариф України 
 Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 21 ... 
 Про внесення змін до Закону України Про вищу освіту щодо питань студентського самоврядування 
 Про внесення зміни до Закону України Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності 
 Про найменування новоутвореного населеного пункту Сімферопольського району Автономної Республіки Крим 
 Про призначення М.Папієва Міністром праці та соціальної політики України 
 Про звільнення Шуфрича Н.І. з посади Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 
 Про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Констит... 
 Про випуск в обіг Національним банком України через комерційні банки платіжних засобів первинної емісії та здійснення регулювання грошовими потоками у II ква... 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry