Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про підтвердження курсу України на інтеграцію до Європейського Союзу та першочергові заходи у цьому напрямі 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік щодо державної фінансової підтримки шляхом надання безвідсоткової довгостроков... 
 Про призначення позачергових виборів Підлубівського сільського голови (Ємільчинський район Житомирської області) 
 Про відзначення 100-річчя з дня народження Ігоря Свєшнікова 
 Про внесення змін до Закону України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні 
 Про внесення змін до Закону України Про добровільне об'єднання територіальних громад щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядуванн... 
 Про ратифікацію Угоди про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць Співдружності Незалежних... 
 Про первинну кредитну емісію Національного банку України у лютому 1995 року 
 Про призначення позачергових виборів Бушевського сільського голови (Бушевська сільська рада Рокитнянського району Київської області) 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків... 
 Про перейменування села Дібрівка Ізяславського району Хмельницької області 
 Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних на... 
 Про внесення змін до статті 24 Закону України Про вибори Президента України щодо зменшення мінімальної кількості членів дільничних виборчих комісій 
 Про відзначення 175-річчя з дня народження Івана Нечуя-Левицького 
 Про внесення змін до Закону України Про мисливське господарство та полювання 
 Про ратифікацію Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про міжнародне автомобільне сполучення від ... 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Другу позику на політику розвитку на здійснення ек... 
 Про призначення позачергових виборів Славського селищного голови (Сколівський район Львівської області) 
 Про присудження щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних... 
 Про призначення позачергових виборів Балико-Щучинського сільського голови (Балико-Щучинська сільська рада Кагарлицького району Київської області) 
 Про Звернення Верховної Ради України до парламентів іноземних держав, парламентських асамблей та міжнародних організацій щодо проведення незаконних виборів д... 
 Про ратифікацію Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік, та Додаткового протоколу 1978 року до Конвенції 
 Про ратифікацію Кредитної угоди між Європейським Співтовариством (Кредитор) і Україною (Позичальник) та Національним банком України (Агент Позичальника) про ... 
 Про призначення позачергових виборів Олійниківського сільського голови (Олійниківська сільська рада Сахновщинського району Харківської області) 
 Про погодження місця розташування об'єктів 
 Про внесення зміни до статті 18-3 Закону України Про державну допомогу сім'ям з дітьми 
 Про Основні положення податкової політики і податкову реформу в Україні 
 Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України 
 Про внесення змін до статті 10 Закону України Про державні нагороди України 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей, які перебувають на утриманні дипл... 
 Про відзначення 200-ї річниці курортів Криму 
 Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку від Політичної пар... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо акредитації органів з оцінки відповідності 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Лавриновича О.В. 
 Про внесення змін до статті 6 Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про відзначення 60-річчя Української Ради Миру 
 Про оренду державного та комунального майна 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо уточнення та приведення окремих положень у відповідність із нормами діючого законодавства 
 Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за неналежне виконання обов'язків стосовно охорони життя та здоров'я дітей... 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, утворених відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 21 ... 
 Про деякі заходи щодо забезпечення погашення заборгованості по виплаті заробітної плати, стипендій, пенсій, інших соціальних виплатах населенню 
 Про призначення позачергових виборів Бугаївського сільського голови (Глобинський район Полтавської області) 
 Про затвердження Розподілу коштів на підготовку і проведення виборів депутатів місцевих рад сільських, селищних, міських голів 31 березня 2002 року 
 Про внесення змін до статті 18 Закону України Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю 
 Про призначення позачергових виборів Поповецького сільського голови (Поповецька сільська рада Волочиського району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель 
 Про перейменування села Скипче Городоцького району Хмельницької області 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав та порядку звільнення осіб з-під варти 
 Про внесення змін до статті 11 Закону України Про податок на додану вартість 
 Про призначення позачергових виборів Скрипаївського сільського голови (Скрипаївська сільська рада Зміївського району Харківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Новохристофорівського сільського голови (Новохристофорівська сільська рада Новобузького району Миколаївської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Словенія про обмін та взаємну охорону інформації з обмеженим доступом 
 Про призначення позачергових виборів Бірківського сільського голови (Бірківська сільська рада Козелецького району Чернігівської області) 
 Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств 
 Про Заяву Верховної Ради України Про започаткування переговорів між Україною та ЄС щодо укладення нового базового договору 
 Про внесення змін до Закону України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Укр... 
 Про призначення позачергових виборів Жовтневого сільського голови (Жовтнева сільська рада Менського району Чернігівської області) 
 Про статус суддів 
 Про офіційне оприлюднення результатів проміжних виборів народного депутата України 30 травня 2004 року в одномандатному виборчому окрузі N 136 (Одеська область) 
 Про Указ Президента України Про скорочення видатків Державного бюджету України на 1998 рік 
 Про внесення зміни до пункту 3 Постанови Верховної Ради України Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про підприємства в Українській РСР 
 Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами 
 Про внесення змін до Закону України Про судоустрій України щодо забезпечення касаційного розгляду цивільних справ 
 Про внесення змін до Закону України Про жертви нацистських переслідувань щодо віку неповнолітніх в'язнів та розміру підвищення пенсії 
 Про внесення змін до Закону України Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну 
 Про ратифікацію Консульської конвенції між Україною і Турецькою Республікою 
 Про призначення позачергових виборів Антонівського селищного голови (Антонівська селищна рада Дніпровського району міста Херсон) 
 Про призначення позачергових виборів Кудашівського сільського голови (Кудашівська сільська рада Криничанського району Дніпропетровської області) 
 Про амністію 
 Про надання згоди на затримання народного депутата України Савченко Н.В. 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку від Народної парті... 
 Про внесення змін до Закону України Про внесення змін до Закону України Про систему оподаткування 
 Про внесення зміни до статті 21 Закону України Про рекламу 
 Про внесення зміни до статті 35 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про внесення змін до пункту 11.11 статті 11 Закону України Про податок на додану вартість 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення оновлення парку автомобілів швидкої медичної допомоги 
 Про План проведення багатонаціональних навчань за участю підрозділів Збройних Сил України на території України та їх участі у багатонаціональних навчаннях по... 
 Про проведення у 2010 році слухань з питань оздоровлення та відпочинку дітей і молоді 
 Про Всеукраїнський перепис населення 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійс... 
 Про надання згоди на звільнення Президентом України з посади Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Кулика З.В. 
 Про невідкладні заходи щодо оздоровлення дітей у 2000 році 
 Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про внесення змін до Закону України Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ... 
 Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про внесення змін до Закону України Про лікарські засоби щодо удосконалення порядку забезпечення населення лікарськими засобами, призначеними для лікування... 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про загальний військовий обов'язок і військову службу 
 Про призначення позачергових виборів Вороненського сільського голови (Вороненська сільська рада Жашківського району Черкаської області) 
 Про призначення В. Шкідченка Міністром оборони України 
 Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі попередження розповсюдження хвороби, що спр... 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окружних виборчих комісій територіальних виборчих окр... 
 Про ратифікацію Договору про дружбу та співробітництво між Україною та Республікою Вірменія 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Української політи... 
 Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю 
 Про внесення змін до додатків № 3 та № 7 до Закону України Про Державний бюджет України на 2017 рік щодо уточнення назви субвенції 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2016 рік щодо фінансового забезпечення реформування рибної галузі України 
 Про призначення позачергових виборів Сопівського сільського голови (Коломийський район Івано-Франківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Серхівського сільського голови (Серхівська сільська рада Маневицького району Волинської області) 
 Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісій з проведення відкритого чотирирівневого конкурсу на адміністративні посади у місцевих п... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про споживчу кооперацію 
 Про внесення зміни до статті 2 Закону України Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо забезпечення безпеки в... 
 Про затвердження кандидатури на посаду Голови Державного комітету у справах охорони державного кордону України 
 Про призначення позачергових виборів Могутненського сільського голови (Могутненська сільська рада Кіровоградського району Кіровоградської області) 
 Про звільнення з посади судді Конституційного Суду України Розенка В.І. 
 Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Японії щодо Кредитної угоди про Позику на політику розвитку на здійснення економіч... 
 Про тлумачення Постанови Верховної Ради Української РСР від 29 листопада 1990 року Про захист суверенних прав власності Української РСР 
 Про призначення позачергових виборів Ліснослобідського сільського голови (Ліснослобідська сільська рада Коломийського району Івано-Франківської області) 
 Про приєднання України до Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обгрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів ... 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про підготовку матеріалів щодо обрання суддями безстроково 
 Про призначення позачергових виборів Копанківського сільського голови (Копанківська сільська рада Калуського району Івано-Франківської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Корея про торговельне судноплавство та Протоколу щодо Угоди між Кабінетом Міністрів... 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Організацією Об'єднаних Націй про виконання вироків, винесених Міжнародним кримінальним трибуналом для колишньої Югославії 
 Про внесення зміни до Закону України Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України 
 Про призначення позачергових виборів Максимовицького сільського голови (Поліський район Київської області) 
 Про внесення змін до статті 1 Закону України Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для перевірки законності зміни рівня тарифів на житлово-комунальні послуги у м. Одесі 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення законодавства в галузі насінництва, розсадництва т... 
 Про призначення позачергових виборів Гарячківського сільського голови (Гарячківська сільська рада Крижопільського району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Дніпродзержинського міського голови (місто Дніпродзержинськ Дніпропетровської області) 
 Про призначення позачергових виборів Гонорівського сільського голови (Гонорівська сільська рада Піщанського району Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Аджамського сільського голови (Кіровоградський район Кіровоградської області) 
 Про внесення змін до статті 149 Регламенту Верховної Ради України 
 Про внесення зміни до Закону України Про Національний банк України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії незаконному обігу архівних документів 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії національно-економічного розвитку України 
 Про залучення кредитних ресурсів для фінансування реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на дільниці від Жашкова до Червонознам'янки 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів 
 Про внесення змін до Закону України Про молоко та молочні продукти 
 Про призначення позачергових виборів Підліснівського сільського голови (Підліснівська сільська рада Сумського району Сумської області) 
 Про проведення парламентських слухань Реформа політичної системи в Україні: мета та концептуальні засади конституційних змін 
 Про внесення змін до Закону України Про Антимонопольний комітет України 
 Про внесення змін до статті 11 Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та т... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні 
 Про внесення зміни до статті 17-2 Закону України Про державну підтримку сільського господарства України 
 Про захист споживчого ринку в Українській РСР 
 Про призначення позачергових виборів Новопразького селищного голови (Олександрійський район Кіровоградської області) 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України та Урядом Королівства Саудівська Аравія про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленн... 
 Про призначення позачергових виборів Плотицького сільського голови (Плотицька сільська рада Тернопільського району Тернопільської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народ... 
 Про порядок розрахунків у липні - вересні 1993 року з постачальниками сировинної м'ясо-молочної продукції 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Лавриновича О.В. 
 Про призначення позачергових виборів Лукашівського сільського голови (Лукашівська сільська рада Баришівського району Київської області) 
 Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок ... 
 Про внесення зміни до статті 14 Закону України Про зайнятість населення щодо надання додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню батькам та особам, які... 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry