Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про особливості здійснення закупівлі за державні кошти послуг поштового зв'язку, поштових марок та маркованих конвертів 
 Про внесення змін до Закону України Про правовий статус іноземців 
 Про звіт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з моніторингу стану ліквідації наслідків стихійного лиха, що сталося 23-27 липня 2008 року у В... 
 Про ратифікацію Конвенції про передачу осіб, які страждають психічними розладами, для проведення примусового лікування 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Йорданського Хашимітського Королівства про морське торговельне судноплавство 
 Про внесення змін до Закону України Про оздоровлення та відпочинок дітей 
 Про внесення змін до Закону України Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ 
 Про загальні підсумки збирання підписів громадян України під вимогою проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою 
 Про статус гірських населених пунктів в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Соснівського сільського голови (Соснівська сільська рада Конотопського району Сумської області) 
 Про перелік і кількісний склад комітетів Верховної Ради України сьомого скликання 
 Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання та призначення позачергових виборів 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про науково-технічне співробітництво 
 Про введення в дію Закону України Про звільнення від обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Швейцарською Федеральною Радою про реадмісію осіб, які перебувають на територіях їх держав нелегально 
 Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за фальшування марок акцизного збору 
 Про державну підтримку малого підприємництва 
 Про призначення позачергових виборів Ницахського сільського голови (Ницахська сільська рада Тростянецького району Сумської області) 
 Про призначення позачергових виборів Веприцького сільського голови (Веприцька сільська рада Гадяцького району Полтавської області) 
 Про 100-річчя з дня народження Героя Радянського Союзу генерала армії М.Ф. Ватутіна 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про акцизний збір 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення вимог з... 
 Про формування Уряду (Кабінету Міністрів) України 
 Про затвердження Указу Президента України Про введення надзвичайного стану в населених пунктах Автономної Республіки Крим 
 Про відкликання Голови Верховної Ради України 
 Про трубопровідний транспорт 
 Про внесення змін до Закону України Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 
 Про парламентські слухання Сучасний стан та перспективи розвитку державної політики у сфері свободи слова та інформації 
 Про внесення змін до деяких законів України, що передбачають безспірне списання (стягнення) коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів під... 
 Про ратифікацію Торговельної Угоди між Урядом України та Урядом Малайзії 
 Про призначення позачергових виборів Борівського селищного голови (Борівська селищна рада Фастівського району Київської області) 
 Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України 
 Про ратифікацію Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів та інших засобів захисту тварин у державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав 
 Про призначення позачергових виборів Малинського сільського голови (Малинська сільська рада Березнівського району Рівненської області) 
 Про призначення С. Довгого Головою Державного комітету зв'язку та інформатизації України 
 Про вшанування пам'яті Лесі Українки у зв'язку зі 100-річчям від дня її смерті 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2016 рік 
 Про ратифікацію Договору між Україною і Словацькою Республікою про спільний державний кордон 
 Про внесення змін до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про військовий ... 
 Про внесення змін до Закону України Про альтернативну (невійськову) службу 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка про взаємну охорону секретної інформації 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Богомолець Ольги Вадимівни на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито 
 Про календарний план проведення третьої сесії Верховної Ради України сьомого скликання 
 Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 
 Про відзначення 200-річчя з дня народження Джона Джеймса Юза 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Партії національно-економічного розвитку України, на позачергових виборах... 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України та про ставки вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 
 Про призначення позачергових виборів Миколаївського міського голови (місто Миколаївка Слов'янської міської ради Донецької області) 
 Про заслуховування на Дні Уряду України у червні 2003 року інформації Кабінету Міністрів України про хід виконання Договору про дружбу, співробітництво і п... 
 Про утворення Координаційного комітету з питань соціальної переорієнтації трудових ресурсів 
 Про призначення позачергових виборів Веряцького сільського голови (Веряцька сільська рада Виноградівського району Закарпатської області) 
 Про призначення позачергових виборів Кульчинківського сільського голови (Кульчинківська сільська рада Красилівського району Хмельницької області) 
 Про ратифікацію Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав 
 Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, 1992 р. 
 Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 4 січня 2006 року N 34 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до ви... 
 Про відзначення 2600-річчя заснування міста Керчі 
 Про проведення повторного голосування з чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року 
 Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спрощений порядок переміщення ділянкою автомобільної дороги Славутич ... 
 Про внесення змін до Закону України Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо Центру з усиновлення дітей 
 Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України 
 Про внесення змін до Закону України Про місцеве самоврядування в Україні 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Української партії честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю 
 Про формування Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 
 Про призначення позачергових виборів Куйбишевського сільського голови (Куйбишевська сільська рада Снігурівського району Миколаївської області) 
 Про внесення змін до розділу XI Прикінцеві положення Закону України Про здійснення державних закупівель щодо безперервного забезпечення харчування особов... 
 Про надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністром України Тимошенко Ю.В. 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання трудових відносин у разі відмови у наданні допуску до державної таємниці 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Румунії про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилень від сплати податків стосовно дох... 
 Про внесення змін до Закону України Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 
 Про проект Закону України про Державну програму приватизації 
 Про призначення позачергових виборів Жеребківського сільського голови (Жеребківська сільська рада Підволочиського району Тернопільської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про здійснення державних закупівель щодо впровадження процедури електронного реверсивного аукціону 
 Про Заяву Верховної Ради України 
 Про Державний бюджет України на 2018 рік 
 Про механізм застосування міри відповідальності юридичних осіб, на зберіганні яких знаходяться матеріальні ресурси державного резерву, за самовільне їх відчу... 
 Про внесення змін до статті 200 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про призначення Колесниченка В.М. членом Вищої ради юстиції 
 Про введення в дію Закону України Про Державний бюджет України на 1996 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про позашкільну освіту 
 Про внесення зміни до Декрету Кабінету Міністрів України Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Реформування законодавства України про місцеві вибори в інтересах територіальних громад 
 Про призначення позачергових виборів Луганського сільського голови (Луганська сільська рада Мар'їнського району Донецької області) 
 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 
 Про призначення позачергових виборів Мар'янівського сільського голови (Мар'янівська сільська рада Шполянського району Черкаської області) 
 Про забезпечення проведення весняно-польових робіт у 1996 році 
 Про стан боротьби з організованою злочинністю у 2004-2005 роках 
 Про порядок надання кандидатам у Президенти України друкованих площ для проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету України 
 Про обіг векселів в Україні 
 Про внесення змін до Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 
 Про затвердження кандидатури Германчука П.К. на посаду Міністра фінансів України 
 Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 25 грудня 2003 року N 1486 
 Про призначення позачергових виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради 25 травня 2014 року 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Сторожука Д.А. 
 Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Таджикистан про довгострокове економічне співробітництво на 2003-2012 роки 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батькі... 
 Про внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України шостого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Пищиківського сільського голови (Пищиківська сільська рада Сквирського району Київської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про внесення змін до Закону України Про цінні папери і фондову біржу 
 Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції 
 Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування 
 Про внесення змін до Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо проведення електронної реєстрації 
 Про призначення позачергових виборів Кам'янського сільського голови Глибоцького району Чернівецької області 
 Про вшанування військових подвигів воїнів Червоної Армії під час форсування річки Дніпро на території Дніпропетровської області 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки дотримання Національною телекомпанією України вимог законодавства України щодо ви... 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Естонською Республікою у сфері соціального забезпечення 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Узбекистан про принципи співробітництва в галузі виробництва і поставок авіаційної техніки у 199... 
 Про надання згоди на арешт (взяття під варту) судді місцевого господарського суду Миколаївської області Коваля Ю.М. 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 173 1992 року про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця 
 Про призначення позачергових виборів Мукачівського міського голови (місто Мукачеве Закарпатської області) 
 Про Тимчасову президію першої сесії Верховної Ради України п'ятого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Весняненського сільського голови (Весняненська сільська рада Слов'яносербського району Луганської області) 
 Про внесення змін до статті 32 Закону України Про статус народного депутата України 
 Про Рекомендації парламентських слухань Про проблему бездомних громадян та безпритульних дітей і шляхи її подолання 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо інсайдерської інформації 
 Про призначення позачергових виборів Оболонського сільського голови 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про оренду майна державних підприємств та організацій 
 Про структуру державного управління Української РСР 
 Про призначення позачергових виборів Колодіївського сільського голови (Колодіївська сільська рада Кам'янець-Подільського району Хмельницької області) 
 Про внесення зміни до Митного кодексу України щодо створення передумов для нової моделі ринку природного газу 
 Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв'язку із світовою фінансовою кризою 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Спеціального Адміністративного Району Гонконг Китайської Народної Республіки про морський тра... 
 Про звернення до Президента України у зв'язку з Указом Президента України від 1 липня 1995 року N 503/95 
 Про призначення позачергових виборів Криворудського сільського голови (Криворудська сільська рада Семенівського району Полтавської області) 
 Про рекомендації парламентських слухань про хід реформування та заходи щодо поліпшення ситуації на селі 
 Про призначення позачергових виборів Миколаївського сільського голови (Миколаївська сільська рада Волноваського району Донецької області) 
 Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсії 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з ч... 
 Про систему центральних органів виконавчої влади 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Словенія про морське торговельне судноплавство 
 Про внесення зміни до статті 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Української партії Зелена планета , у загальнодержавному багатомандатном... 
 Про День захисника України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про додаткові заходи щодо забезпечення транзиту російського природного га... 
 Про порядок висвітлення роботи першої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про порядок застосування заходів адміністративного стягнення у вигляді штрафу 
 Про призначення позачергових виборів Старомартинівського сільського голови (Старомартинівська сільська рада Галицького району Івано-Франківської області) 
 Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації 
 Про призначення М. Білоконя Міністром внутрішніх справ України 
 Про призначення позачергових виборів Верхньоторгаївського сільського голови (Верхньоторгаївська сільська рада Нижньосірогозького району Херсонської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про визнання повноважень народних депутатів України 
 Про боргові зобов'язання держави перед громадянами України, яким відновлено грошові заощадження, поміщені в період до 2 січня 1992 року в установах Ощадного ... 
 Про призначення позачергових виборів Чапаєвського сільського голови (Котовський район Одеської області) 
 Про призначення позачергових виборів Оріхівського сільського голови (Оріхівська сільська рада Лутугинського району Луганської області) 
 Про гастрольні заходи в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Токмацького міського голови (місто Токмак Запорізької області) 
 Про внесення змін до статті 11 Закону України Про податок на додану вартість 
 Про внесення змін до Закону України Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції щодо відновлення можливостей розвитку малого та се... 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry