Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про проведення парламентських слухань на тему: Про стан, заходи та перспективи подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 
 Про призначення позачергових виборів Капітанського сільського голови (Капітанська сільська рада Голованівського району Кіровоградської області) 
 Про звільнення суддів 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
 Про призначення позачергових виборів Уїздецького сільського голови (Уїздецька сільська рада Млинівського району Рівненської області) 
 Про призначення Януковича В.Ф. Прем'єр-міністром України 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг 
 Про черговість надання кандидатам на пост Президента України Зеленському В.О. та Порошенку П.О. ефірного часу для проведення передвиборної агітації під час п... 
 Про призначення позачергових виборів Будищенського сільського голови (Будищенська сільська рада Коропського району Чернігівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Панютинського селищного голови (Панютинська селищна рада міста Лозова Харківської області) 
 Про внесення змін до статті 13 Закону України Про державну реєстрацію актів цивільного стану 
 Про внесення змін до законів України Про державну виконавчу службу та Про виконавче провадження щодо реформування органів державної виконавчої служби 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Парагвай про торговельно-економічне співробітництво 
 Про призначення Овчаренка В.А. суддею Конституційного Суду України 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Попова О.П. 
 Про відзначення 75-річчя утворення Сумської області 
 Про внесення змін до Закону України Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Султанату Оман про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про призначення позачергових виборів Почаївського міського голови (Почаївська міська рада Кременецького району Тернопільської області) 
 Про Заяву Верховної Ради України Про визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та воєнних злочинів ... 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань виплати одноразової допомоги 
 Про Рекомендації парламентських слухань Фінанси і банківська діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку 
 Про ратифікацію Конвенції про міжнародні майнові права на рухоме обладнання та Протоколу до Конвенції про міжнародні майнові права на рухоме обладнання з пит... 
 Про зміну і встановлення меж міста Гірське Попаснянського району Луганської області 
 Про стан виконання Постанови Верховної Ради України від 5 жовтня 1995 року Про роботу Уряду по виконанню законів та постанов Верховної Ради України щодо ста... 
 Про внесення зміни до підрозділу 2 розділу XX Перехідні положення Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість ... 
 Про внесення змін до Закону України Про Кабінет Міністрів України 
 Про створення у Верховній Раді України п'ятого скликання Коаліції демократичних сил 
 Про призначення позачергових виборів Серпневського селищного голови (Серпневська селищна рада Тарутинського району Одеської області) 
 Про внесення змін до статті 61 Закону України Про освіту 
 Про обсяги ефірного часу та порядок його надання кандидатам у Президенти України на загальнодержавному рівні за рахунок коштів Державного бюджету України 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи 
 Про зміни в адміністративно-територіальному устрої Луганської області, зміну і встановлення меж Новоайдарського і Слов'яносербського районів Луганської області 
 Про присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка 
 Про призначення позачергових виборів Новобериславського сільського голови (Новобериславська сільська рада Бериславського району Херсонської області) 
 Про внесення змін до статей 26 та 50 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні 
 Про внесення змін до статті 7 Декрету Кабінету Міністрів України Про систему валютного регулювання і валютного контролю щодо розширення сфери використання ... 
 Про призначення позачергових виборів Дубовецького сільського голови (Дубовецька сільська рада Галицького району Івано-Франківської області) 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про порядок роботи Верховної Ради України п'ятого скликання у липні 2006 року 
 Про скликання позачергової сесії Верховної Ради України шостого скликання 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Королівством Іспанія про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції 
 Про внесення зміни до статті 43 Гірничого закону України 
 Про віднесення міста Гола Пристань Голопристанського району Херсонської області до категорії міст обласного значення 
 Про звільнення Бойка В.О. з посади Міністра охорони навколишнього природного середовища України 
 Про внесення змін до Закону України Про зайнятість населення 
 Про внесення змін до Закону України Про статус депутатів місцевих рад 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування у зв'язку із створенням спеціальної економічної зони Славутич 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про заходи зміцнення довіри і безпеки 
 Про внесення зміни до статті 36 Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Словацькою Республікою про соціальне забезпечення 
 Про внесення доповнення до статті 4 Закону України Про підприємництво 
 Про визнання Борзова В.П. обраним народним депутатом України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
 Про призначення позачергових виборів Печенізького селищного голови (Печенізька селищна рада Печенізького району Харківської області) 
 Про схвалення рішення Президента України щодо направлення миротворчого контингенту для участі України в наданні підтримки Операції ООН у Кот-д'Івуарі 
 Про ратифікацію Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом 
 Меморандум про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європейським Парламентом про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення інституційної... 
 Про внесення зміни до статті 23 Закону України Про захист прав споживачів 
 Про призначення позачергових виборів Сотницько-Балківського сільського голови (Сотницько-Балківська сільська рада Новоукраїнського району Кіровоградської обл... 
 Про рекомендації учасників парламентських слухань про стан освіти в Україні 
 Про ратифікацію Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки книговидавничої справи в Україні 
 Про проведення парламентських слухань про стан підготовки до вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) 
 Про внесення змін до Закону України Про Рахункову палату 
 Про призначення позачергових виборів Малинівського сільського голови (Малинівська сільська рада Новоселицького району Чернівецької області) 
 Про схвалення Висновків і пропозицій до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2003 рік 
 Про введення в дію Закону Української РСР Про основи соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР 
 Про ратифікацію Угоди про міжнародні автомобільні перевезення між Урядом України та Урядом Королівства Іспанія 
 Про призначення А.Підаєва Міністром охорони здоров'я України 
 Про відновлення селищу міського типу Жовтень Тисменицького району Івано-Франківської області колишнього найменування 
 Про найменування новоутвореного населеного пункту Дніпропетровського району Дніпропетровської області 
 Про призначення Соркіна І.В. на посаду Голови Національного банку України 
 Про введення в дію Закону України Про оренду майна державних підприємств та організацій 
 Про призначення позачергових виборів Межирічківського сільського голови (Голованівський район Кіровоградської області) 
 Про внесення зміни до Закону України Про управління об'єктами державної власності 
 Про призначення позачергових виборів Красятицького селищного голови (Красятицька селищна рада Поліського району Київської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Європейським космічним агентством щодо співробітництва у використанні космічного простору в мирних цілях 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про міжнародні комбіновані перевезення 
 Про внесення змін до Закону України Про статус народного депутата України 
 Про Службу зовнішньої розвідки України 
 Про зняття застережень України до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 
 Про державну дотацію на утримання квартир у будинках житлово-будівельних (житлових) кооперативів і молодіжних житлових комплексів 
 Про призначення позачергових виборів Новоукраїнського сільського голови (Новоукраїнська сільська рада Чорнобаївського району Черкаської області) 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Виборчого блоку політичних партій Патріоти України 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення 
 Про призначення позачергових виборів Межирічківського сільського голови (Межирічківська сільська рада Голованівського району Кіровоградської області) 
 Про відзначення 130-річчя з дня народження Ігоря Федоровича Стравінського 
 Про звільнення Наливайченка В.О. з посади Голови Служби безпеки України 
 Про внесення змін до Закону України Про цінні папери та фондовий ринок стосовно державних деривативів щодо реструктуризації державного та гарантованого дер... 
 Про призначення позачергових виборів Морського сільського голови (Морська сільська рада Судацької міської ради Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін до додатка до постанови Центральної виборчої комісії від 30 грудня 2001 року N 69 Про орієнтовну середню кількість виборців в одномандатни... 
 Про особливості приватизації пакета акцій, що належить державі у статутному фонді відкритого акціонерного товариства Маріупольський металургійний комбінат і... 
 Про внесення змін до статті 5 Закону України Про податок на додану вартість 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо додержання законодавства про працю 
 Про призначення позачергових виборів Данилівського сільського голови (Данилівська сільська рада Березанського району Миколаївської області) 
 Про збір на обов'язкове соціальне страхування 
 Про введення в дію Закону України Про ставки акцизного збору і ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої 
 Про внесення змін до Закону України Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 
 Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо підвищення шлюбного віку 
 Про внесення змін до статті 7 Закону України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України щодо забез... 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін до статті 53 Закону України Про пенсійне забезпечення 
 Про порядок фінансування видатків з Державного бюджету України у 1996 році до прийняття Закону України про Державний бюджет України на 1996 рік 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Французької Республіки про спільне виробництво фільмів 
 Про відзначення 400-річчя гетьманства Петра Сагайдачного в українському козацтві 
 Про оголошення попередження кандидату у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 224 Белику Д.А. 
 Про внесення змін до статті 1 Закону України Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні 
 Про визнання бронетанкової галузі однією з пріоритетних у промисловості України та заходи щодо надання їй державної підтримки 
 Про внесення зміни до Закону України Про прокуратуру щодо порядку звільнення Генерального прокурора України 
 Про форми фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів на пост Президента України 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Словенія про міжнародне автомобільне сполучення 
 Звернення Президента України до Верховної Ради України 
 Про звільнення Фліссака Я.А. з посади головного контролера Рахункової палати 
 Про календарний план проведення п'ятої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про внесення зміни до додатка N 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2011 рік 
 Про внесення змін до Закону України Про колективне сільськогосподарське підприємство 
 Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про правовий режим надзвичайного стану 
 Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Вірменія про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання 
 Про внесення зміни до Закону України Про лізинг 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Алжирської Народної Демократичної Республіки про охорону інформації з обмеженим доступом 
 Про внесення змін до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про присвоєння звання Герой України 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України Про порядок використання прибутку державних підприємс... 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для з'ясування причин, що призвели до кризового фінансового стану Акціонерного комерційного а... 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2006 року N 259 Про утворення окру... 
 Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування у зв'язку з запровадженням спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріо... 
 Про проведену роботу та заходи щодо забезпечення виконання вимог Закону Української РСР Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового ком... 
 Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення щодо регулювання трансляції програм і передач з платними інтерактивними конкурсами 
 Про внесення змін до Закону України Про Митний тариф України щодо ввізного мита на електромобілі 
 Про порядок введення в дію і застосування Закону України Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону Ук... 
 Про прийняття зміни до Конвенції про права дитини 
 Про призначення позачергових виборів Зарічненського сільського голови (Тростянецький район Сумської області) 
 Про внесення зміни до статті 63 Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в разі виникнення катастроф 
 Про реєстрацію кандидата у народні депутати України, включеного до виборчого списку Блоку Наша Україна 
 Про призначення позачергових виборів Завадинецького сільського голови (Завадинецька сільська рада Ізяславського району Хмельницької області) 
 Про ратифікацію Конвенції між Кабінетом Міністрів України і Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про уникнення подвійного оподаткування стосовно подат... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвалідів 
 Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб 
 Про порядок введення в дію Закону України Про пенсійне забезпечення 
 Про виконання земельного законодавства при реформуванні аграрного сектора економіки 
 Про ратифікацію Договору між Урядом України і Урядом Естонської Республіки про співробітництво в галузі соціального забезпечення 
 Про порядок застосування Закону України Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів Української РСР, Кодексу Українс... 
 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань Автономної Республіки Крим 
 Про порядок введення в дію Закону України Про Цивільну оборону України 
 Про призначення позачергових виборів Кіровського селищного голови (Краснолиманський район Донецької області) 
 Про призначення позачергових виборів Верблюзького сільського голови (Верблюзька сільська рада Новгородківського району Кіровоградської області) 
 Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства 
 Про перейменування села Радянське Загір'я Тлумацького району Івано-Франківської області 
 Про ратифікацію Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі 
 Про перейменування села Червоний Пахар Ніжинського району Чернігівської області 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry