Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про нагородження А. Мартинюка орденом князя Ярослава Мудрого 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кодексу цивільного захисту України 
 Про внесення змін до Закону України Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - цукрових заводів (комбінатів) за станом ... 
 Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо особливостей провадження у справах про видворення іноземців та осіб без громадянства 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Блоку НАША УКРАЇНА - НАРОДНА САМООБОРОНА : Народний Союз Наша Україна ,... 
 Про внесення змін до Закону України Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 
 Про призначення позачергових виборів Воєводського сільського голови (Воєводська сільська рада Троїцького району Луганської області) 
 Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення заощаджень в установах Укрдержстраху 
 Про внесення змін до Закону України Про вибори народних депутатів України 
 Про призначення позачергових виборів Лиманського сільського голови (Лиманська сільська рада Старобільського району Луганської області) 
 Про призначення позачергових виборів Андрійковецького сільського голови (Андрійковецька сільська рада Хмельницького району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради ... 
 Про офіційне оприлюднення результатів виборів народних депутатів України 31 березня 2002 року в одномандатних виборчих округах 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов'язань 
 Про призначення позачергових виборів Новодмитрівського сільського голови (Новодмитрівська сільська рада Генічеського району Херсонської області) 
 Про порядок введення в дію Закону України Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), ... 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Епідемія туберкульозу в Україні та шляхи її подолання 
 Про особливості приватизації вугледобувних підприємств 
 Про призначення позачергових виборів Ворошилівського сільського голови (Ворошилівська сільська рада Тиврівського району Вінницької області) 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: 30 років після Чорнобиля: уроки та перспективи 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Гамбія про сприяння та взаємний захист інвестицій 
 Про ратифікацію Європейської конвенції про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про співробітництво і взаємну допомогу у разі виникнення надзвичайних с... 
 Про скарги кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 11 Мельника О.В., зареєстровані в Центральній виборчій комісії 11 та 22 ж... 
 Про призначення позачергових виборів Жеребилівського сільського голови (Жеребилівська сільська рада Могилів-Подільського району Вінницької області) 
 Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства 
 Про призначення позачергових виборів Грузького сільського голови Голованівського району Кіровоградської області 
 Про внесення зміни до Закону України Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування щодо уточнення об'єкта оподаткування для платників, що обрали сп... 
 Про призначення позачергових виборів Полівецького сільського голови (Полівецька сільська рада Чортківського району Тернопільської області) 
 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань фінансово-економічного обгрунтування джерел і механізму відновлення заощаджень г... 
 Про прийняття Поправок до Статей Угоди Міжнародного валютного фонду 
 Про введення в дію Закону України Про звільнення вугледобувних та вуглезбагачувальних підприємств Міністерства вугільної промисловості України від сплати за... 
 Про Заяву Верховної Ради України До 65-ї річниці Нюрнберзького трибуналу над фашистськими злочинцями 
 Про звільнення Ю. Смирнова з посади Міністра внутрішніх справ України 
 Про щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні 
 Про ратифікацію Угоди про створення зони вільної торгівлі та Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про створення зони вільної торгівлі 
 Про порядок введення в дію Закону України Про Національний архівний фонд і архівні установи 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про розформування Національної гвардії України 
 Про приєднання України до Часткової Угоди про Європейську Комісію За демократію через право 
 Про призначення позачергових виборів Вилянського сільського голови (Томашпільський район Вінницької області) 
 Про призначення позачергових виборів Зарожненського сільського голови (Зарожненська сільська рада Чугуївського району Харківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Старопорицького сільського голови (Старопорицька сільська рада Іваничівського району Волинської області) 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для надання освітніх послуг дошкільними та загальноосвітніми навчальними зак... 
 Про внесення змін до Закону України Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів 
 Про призначення позачергових виборів Комарівського сільського голови (Комарівська сільська рада Борзнянського району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових в... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України 
 Про перейменування села Шевченка Славутського району Хмельницької області 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Папієва М.М. 
 Про Державну цільову програму Діагностика, профілактика та заходи боротьби з губчастоподібною енцефалопатією та іншими пріонними інфекціями на території Укр... 
 Про призначення позачергових виборів Олександрівського сільського голови (Олександрівська сільська рада Корюківського району Чернігівської області) 
 Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про тимчасову міграцію громадян України для роботи в Португальській Республіці 
 Про відзначення 1120-річчя заснування міста Ужгорода 
 Про промислово-фінансові групи в Україні 
 Про призначення позачергових виборів Бобринецького міського голови (Бобринецька міська рада Бобринецького району Кіровоградської області) 
 Про доповнення пункту 7-2 статті 114-5 Конституції (Основного Закону) України 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Колєснікова Д.В. 
 Про призначення позачергових виборів Новопетрівського сільського голови (Новопетрівська сільська рада Високопільського району Херсонської області) 
 Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей 
 Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості 
 Про День Уряду України у липні 2002 року 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Блоку Лазаренка політичних партій Всеукраїнське об'єднання Громада , Со... 
 Про призначення позачергових виборів Краснобірського сільського голови (Краснобірська сільська рада Радомишльського району Житомирської області) 
 Про призначення позачергових виборів Красновільського сільського голови (Красновільська сільська рада Маневицького району Волинської області) 
 Про протимінну діяльність в Україні 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про взаємне сприяння та захист інвестицій 
 Про ратифікацію Протоколу про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про вільну торгівлю 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Литовської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовн... 
 Про Національну гвардію України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво у військовій галузі 
 Про внесення зміни до статті 11 Закону України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей 
 Про призначення позачергових виборів Прогресівського сільського голови (Прогресівська сільська рада Козелецького району Чернігівської області) 
 Про звільнення Коваля М.В. від виконання обов'язків Міністра оборони України 
 Про порядок висвітлення роботи другої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Смолигівського сільського голови (Смолигівська сільська рада Ріпкинського району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації 
 Про призначення позачергових виборів Кіндратівського сільського голови (Кіндратівська сільська рада Костянтинівського району Донецької області) 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про взаємну охорону секретної інформації 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення цін (тарифів) 
 Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію 
 Про призначення позачергових виборів Грабівського сільського голови (Грабівська сільська рада Ріпкинського району Чернігівської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки 
 Про внесення змін до Закону України Про джерела фінансування дорожнього господарства України щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі 
 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України 
 Про внесення змін до статей 304 та 323 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за злочини проти сім'ї та дітей 
 Про нафту і газ 
 Про призначення позачергових виборів Кіровського сільського голови (Кіровська сільська рада Вільнянського району Запорізької області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і... 
 Про Лічильну комісію Верховної Ради України шостого скликання 
 Про внесення доповнень і змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Шляхи розвитку фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади 
 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо пасивних доходів 
 Про внесення зміни до статті 37 Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб 
 Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо кількісного та персонального складу комітетів Верховної Ради України шостого скликання 
 Про призначення позачергових виборів Фастівського сільського голови (Білоцерківський район Київської області) 
 Про внесення змін до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць закордонного виборчого округу, утворених постановою Центральної виборчо... 
 Про внесення змін до статті 92 Земельного кодексу України стосовно визначення права на постійне користування земельними ділянками громадських організацій інв... 
 Про призначення позачергових виборів Щасливського сільського голови (Щасливська сільська рада Бориспільського району Київської області) 
 Про утворення територіальних виборчих округів по виборах Президента України 31 жовтня 2004 року в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севас... 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2003 рік 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту етилового, коньячного, плодового, а... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з перейменуванням центральних органів виконавчої влади 
 Про відзначення 90-ліття від часу заснування Національної академії наук України 
 Про ратифікацію Тимчасового положення про Інформаційний офіс ГУУАМ у Києві 
 Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2003 рік 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо безоплатного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників 
 Про стан виконання законів і постанов Верховної Ради України з питань правопорядку і заходи щодо посилення боротьби із злочинністю 
 Про внесення змін до Закону України Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку політичної партії Народний Рух України за єдність 
 Про продовження термінів обігу приватизаційних паперів 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку виборчого блоку політичної партії Україна Соборна та Всеукраїнської Чор... 
 Про призначення позачергових виборів Щорсівського сільського голови (Щорсівська сільська рада Коростенського району Житомирської області) 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Створення в Україні сприятливих умов для розвитку індустрії програмного забезпечення 
 Про визначення дати проведення парламентських слухань на тему: Обороноздатність України у XXI столітті: виклики, загрози та шляхи їх подолання 
 Про внесення зміни до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про внесення змін до статей 19 та 43 Закону України Про охорону праці 
 Про доповнення постанови Верховної Ради України Про порядок введення в дію Закону України Про статус суддів 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2013 рік 
 Про призначення позачергових виборів Бобинського сільського голови (Бобинська сільська рада Путивльського району Сумської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2010 рік 
 Про затвердження результатів жеребкувань щодо черговості надання політичним партіям, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані у загальноде... 
 Про внесення змін до статті 11 Закону України Про міський електричний транспорт щодо типового договору про організацію надання транспортних послуг 
 Про Прем'єр-міністра України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Європейською Комісією про участь України у програмі Креативна Європа : програма Європейського Союзу для сектору ... 
 Про призначення Фріз І.В. на посаду Міністра у справах ветеранів України 
 Про ратифікацію Торговельної Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України про стан виконання Постанови Верховної Ради України Про всенародне обговорення проекту Податкового кодексу України... 
 Про внесення зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими органів прокуратури 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Виборчого блоку політичних партій - Блок Всеукраїнська громада - Всеукр... 
 Про зняття застережень України до Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12 серпня 1949 року 
 Про призначення позачергових виборів Одноробівського Першого сільського голови (Одноробівська Перша сільська рада Золочівського району Харківської області) 
 Про призначення позачергових виборів Перевальського міського голови (місто Перевальськ Перевальського району Луганської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації статистичних спостережень 
 Про внесення змін до Закону України Про правовий статус закордонних українців 
 Про внесення змін до Закону України Про вибори Президента України щодо забезпечення належної організації та проведення голосування 
 Про ратифікацію Угоди про морське торговельне судноплавство між Кабінетом Міністрів України і Головним Народним Комітетом Великої Соціалістичної Народної Лів... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про військові поховання 
 Про звернення Верховної Ради України щодо Указу Президента України Про призначення Т. Дурдинця заступником Голови Служби безпеки України - начальником Голов... 
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: Актуальні питання зовнішньої політики України 
 Про внесення змін до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств щодо оподаткування дивідендів 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності 
 Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Ради Європи та їхніх парламентських а... 
 Про надання згоди на призначення Президентом України Прем'єр-міністром України Лазаренка П.І. 
 Про порядок висвітлення роботи першої сесії Верховної Ради України 
 Про грубі порушення законодавства Представником Президента України у Переяслав-Хмельницькому районі Київської області 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про повітряне сполучення 
 Про внесення зміни до Закону України Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації щодо виключення з переліку підприємств, ... 
 Про призначення позачергових виборів Великошкарівського сільського голови (Великошкарівська сільська рада Шепетівського району Хмельницької області) 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry