Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, поточна редакцiя на пiдставi 1111-16, чинний
Книга перша. Загальні положення
Розділ 1.Основні положення 
  Глава 1.Цивільне законодавство україни ст. 1-10
  Глава 2.Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків ст. 11-14
  Глава 3.Захист цивільних прав та інтересів ст. 15-23
Розділ 2.Особи
  Глава 4.Загальні положення про фізичну особу ст. 24-49
  Глава 5.Фізична особа - підприємець ст. 50-54
  Глава 6.Опіка та піклування ст. 55-79
  Глава 7.Загальні положення про юридичну особу ст. 80-112
  Глава 8.Підприємницькі товариства ст. 113-166
  Глава 9.Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах ст. 167-169
  Глава 10.Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах ст. 170-173
  Глава 11.Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад ст. 174-176
Розділ 3.Об'єкти цивільних прав 
  Глава 12.Загальні положення про об'єкти цивільних прав ст. 177-178
  Глава 13.Речі. Майно ст. 179-193
  Глава 14.Цінні папери ст. 194-198
  Глава 15.Нематеріальні блага ст. 199-201
Розділ 4.Правочини. Представництво 
  Глава 16.Правочини ст. 202-236
  Глава 17.Представництво ст. 237-250
Розділ 5.Строки ти терміни. Позовна давність 
  Глава 18.Визначення та обчислення строків ст. 251-255
  Глава 19.Позовна давність ст. 256-268
Книга друга. Особисті немайнові права фізичної особи
  Глава 20.Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи ст. 269-280
  Глава 21.Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи ст. 281-293
  Глава 22.Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи ст. 294-315
Книга третя. Право власності та інші речові права
Розділ 1.Право власності 
  Глава 23.Загальні положення про право власності ст. 316-327
  Глава 24.Набуття права власності ст. 328-345
  Глава 25.Припинення права власності ст. 346-354
  Глава 26.Право спільної власності ст. 355-372
  Глава 27.Право власності на землю (земельну ділянку) ст. 373-378
  Глава 28.Право власності на житло ст. 379-385
  Глава 29.Захист права власності ст. 386-394
Розділ 2.Речові права на чуже майно 
  Глава 30.Загальні положення про речові права на чуже майно ст. 395-396
  Глава 31.Право володіння чужим майном ст. 397-400
  Глава 32.Право користування чужим майном ст. 401-406
  Глава 33.Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб ст. 407-412
  Глава 34.Право користування чужою земельною ділянкою для забудови ст. 413-417
Книга четверта. Право інтелектуальної власності
  Глава 35.Загальні положення про право інтелектуальної власності ст. 418-432
  Глава 36.Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) ст. 433-448
  Глава 37.Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права) ст. 449-456
  Глава 38.Право інтелектуальної власності на наукове відкриття ст. 457-458
  Глава 39.Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ст. 459-470
  Глава 40.Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми ст. 471-480
  Глава 41.Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію ст. 481-484
  Глава 42.Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин ст. 485-488
  Глава 43.Право інтелектуальної власності на комерційне найменування ст. 489-490
  Глава 44.Право інтелектуальної власності на торговельну марку ст. 491-500
  Глава 45.Право інтелектуальної власності на географічне зазначення ст. 501-504
  Глава 46.Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю ст. 505-508
Книга п'ята. Зобов'язальне право

webcache.site checkip.site takescreenshot.site
 
Розділ 1.Загальні положення про зобов'язання 
  Глава 47.Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні ст. 509-525
  Глава 48.Виконання зобов'язання ст. 526-545
  Глава 49.Забезпечення виконання зобов'язання ст. 546-597
  Глава 50.Припинення зобов'язання ст. 598-609
  Глава 51.Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність за порушення зобов'язання ст. 610-625
Розділ 2.Загальні положення про договір 
  Глава 52.Поняття та умови договору ст. 626-637
  Глава 53.Укладення, зміна і розірвання договору ст. 638-654
Розділ 3. Окремі види забов'язань
  Глава 54.Купівля-продаж ст. 655-716
  Глава 55.Дарування ст. 717-730
  Глава 56.Рента ст. 731-743
  Глава 57.Довічне утримання (догляд) ст. 744-758
  Глава 58.Найм (оренда) ст. 759-809
  Глава 59.Найм (оренда) житла ст. 810-826
  Глава 60.Позичка ст. 827-836
  Глава 61.Підряд ст. 837-891
  Глава 62.Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт ст. 892-900
  Глава 63.Послуги. Загальні положення ст. 901-907
  Глава 64.Перевезення ст. 908-928
  Глава 65.Транспортне експедирування ст. 929-935
  Глава 66.Зберігання ст. 936-978
  Глава 67.Страхування ст. 979-999
  Глава 68.Доручення ст. 1000-1010
  Глава 69.Комісія ст. 1011-1028
  Глава 70.Управління майном ст. 1029-1045
  Глава 71.Позика. Кредит. Банківський вклад ст. 1046-1065
  Глава 72.Банківський рахунок ст. 1066-1076
  Глава 73.Факторинг ст. 1077-1086
  Глава 74.Розрахунки ст. 1087-1106
  Глава 75.Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності ст. 1107-1114
  Глава 76.Комерційна концесія ст. 1115-1129
  Глава 77.Спільна діяльність ст. 1130-1143
  Глава 78.Публічна обіцянка винагороди ст. 1144-1157
  Глава 79.Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення ст. 1158-1160
  Глава 80.Рятування здоров'я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи ст. 1161-1162
  Глава 81.Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи ст. 1163-1165
  Глава 82.Відшкодування шкоди ст. 1166-1211
  Глава 83.Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави ст. 1212-1215
Книга шоста. Спадкове право
  Глава 84.Загальні положення про спадкування ст. 1216-1232
  Глава 85.Спадкування за заповітом ст. 1233-1257
  Глава 86.Спадкування за законом ст. 1258-1267
  Глава 87.Здійснення права на спадкування ст. 1268-1285
  Глава 88.Виконання заповіту ст. 1286-1295
  Глава 89.Оформлення права на спадщину ст. 1296-1301
  Глава 90.Спадковий договір ст. 1302-1308
Прикінцеві та перехідні положення
 Прикінцеві та перехідні положення 
КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ
 КОДЕКС ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ 
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
Інше
 Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України 
 Про внесення доповнень до Закону України Про заставу 
 Про внесення змін до Закону України Про радіочастотний ресурс України щодо забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу 
 Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості відкритого акціонерного товариства Лисичанськнафтооргсинтез за станом на 1 жовтня 1999 року 
 Про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Угоди про звільнення від сплати мита, податків і видачі спеціальних дозволів за провезення нормативних докумен... 
 Про призначення позачергових виборів Ізмаїльського міського голови (місто Ізмаїл Одеської області) 
 Про ратифікацію Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Марокко про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно... 
 Про внесення змін до Кодексу законів про працю України 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Закону України Про державну податкову службу в Україні 
 Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як Позичальником та Європейським Союзом як Кредитором і Кредитної угоди між Україною як Позичаль... 
 Про призначення позачергових виборів Поляхівського сільського голови (Поляхівська сільська рада Теофіпольського району Хмельницької області) 
 Про внесення змін до статті 4 Закону України Про Червону книгу України щодо посилення охорони рідкісних видів тварин і рослин 
 Про соціальні послуги 
 Про направлення до Конституційного Суду України проекту Закону України про внесення зміни до Конституції України 
 Про внесення зміни до статті 5 Закону України Про судовий збір щодо доповнення переліку пільгових категорій 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Івченка О.Г. 
 Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці N 176 1995 року про безпеку та гігієну праці в шахтах 
 Про приєднання України до Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом 
 Про заборону приватизації, відчуження, передачі в заставу та внесення до статутних капіталів господарських товариств усіх форм власності пакета акцій, що нал... 
 Про порядок введення в дію Закону України Про поставки продукції для державних потреб 
 Про призначення позачергових виборів Кузьківського сільського голови (Кузьківська сільська рада Конотопського району Сумської області) 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про громадянство України 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про науково-технічне співробітництво 
 Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської... 
 Про обрання народних депутатів України членами комітетів Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку виборчого блоку Блок Бориса Олійника та Михайла Сироти 
 Про ставки акцизного збору на деякі транспортні засоби та кузови до них 
 Про рекомендації учасників парламентських слухань 15 річниця Чорнобильської катастрофи. Досвід подолання 
 Про внесення до деяких законодавчих актів України змін і доповнень щодо удосконалення попереднього розслідування 
 Про внесення змін до Закону України Про інвестиційну діяльність 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Держави Кувейт про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків ... 
 Про Лічильну комісію Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров'я 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про друковані засоби масової інформації 
 Про введення в дію Закону України Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм ... 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сирійської Арабської Республіки про торговельне, економічне і технічне співробітництво 
 Про торгово-промислові палати в Україні 
 Про внесення змін до складу окружних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 13 серпня 2007 року N 99 Про утворення окру... 
 Про призначення позачергових виборів Тамаринського сільського голови (Тамаринська сільська рада Снігурівського району Миколаївської області) 
 Про призначення позачергових виборів Кримського сільського голови (Кримська сільська рада Сакського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про підвищення розмірів пенсій 
 Про внесення зміни до статті 12 Закону України Про звернення громадян 
 Про призначення позачергових виборів Борисівського сільського голови Татарбунарського району Одеської області 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань з'ясування обставин використання бюджетних коштів керівництвом Державного комітету У... 
 Про внесення зміни до статті 48 Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про призначення Арбузова С.Г. на посаду Голови Національного банку України 
 Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення 
 Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції 
 Про Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України 
 Про відзначення 80-річчя з дня народження поета і громадського діяча Бориса Олійника 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Канади про торговельні та комерційні відносини 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційнос... 
 Про призначення позачергових виборів Красноярського сільського голови (Красноярська сільська рада Чорноморського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін і доповнень до Закону України Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи 
 Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму 
 Про невідкладні заходи, пов'язані з катастрофічними повенями в Закарпатті 
 Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України Про Державний бюджет України на 2012 рік 
 Про призначення позачергових виборів Козинського сільського голови (Козинська сільська рада Миронівського району Київської області) 
 Про призначення позачергових виборів Калінінського сільського голови (Калінінська сільська рада Красногвардійського району Автономної Республіки Крим) 
 Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Королівства Бельгія про автотранспортне сполучення 
 Про призначення позачергових виборів Тиврівського селищного голови (Тиврівська селищна рада Тиврівського району Вінницької області) 
 Про внесення зміни до Закону України Про податок на додану вартість 
 Про тимчасові обмеження у сфері приватизації 
 Про проведення парламентських слухань на тему: Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні 
 Про внесення зміни до Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо гарантій соціального захисту деяких категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції 
 Про зупинення дії Закону України Про банкрутство щодо банкрутства вугледобувних, вуглепереробних та шахтовуглебудівних підприємств вугільної промисловості ... 
 Про внесення змін до статті 19 Закону України Про туризм 
 Про призначення позачергових виборів Спартаківського сільського голови (Спартаківська сільська рада Ясинуватського району Донецької області) 
 Про внесення змін до статті 3.3.4 Регламенту Верховної Ради України 
 Про призначення позачергових виборів Великобуялицького сільського голови Іванівського району Одеської області 
 Про приєднання до Протоколу про внесення поправок до пункту а частини першої статті 1 та частини першої і пункту b частини третьої статті 14 Європейської... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Ващенка Олександра Михайловича на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року 
 Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму 
 Про відзначення 700-річчя Галицької митрополії та 750-річчя коронування Данила Галицького 
 Про призначення позачергових виборів Новоохтирського сільського голови (Новоохтирська сільська рада Новоайдарського району Луганської області) 
 Про ратифікацію Договору між Україною та Туркменістаном про довгострокове торговельно-економічне співробітництво 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності 
 Про звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2000 рік 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Монголії про співробітництво у галузі попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх нас... 
 Про результати жеребкування щодо графіка проведення Національною телекомпанією України передвиборних теледебатів між кандидатами на пост Президента України з... 
 Про призначення позачергових виборів Гуто-Студенецького сільського голови (Гуто-Студенецька сільська рада Щорського району Чернігівської області) 
 Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції 
 Про порядок введення в дію Закону України Про державну таємницю 
 Про проект Закону України про внесення змін до Закону України Про оподаткування прибутку підприємств 
 Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стос... 
 Про припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України 
 Про призначення позачергових виборів Мужилівського сільського голови (Мужилівська сільська рада Підгаєцького району Тернопільської області) 
 Про введення в дію Закону України Про патентування деяких видів підприємницької діяльності 
 Про призначення позачергових виборів Катеринівського сільського голови (Катеринівська сільська рада Великолепетиського району Херсонської області) 
 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань майбутнього 
 Про призначення позачергових виборів Старобасанського сільського голови (Старобасанська сільська рада Бобровицького району Чернігівської області) 
 Про звільнення Білоуса І.О. з посади Голови Фонду державного майна України 
 Про ратифікацію Угоди про економічне співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія 
 Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про зайнятість населення 
 Про рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2001 році для участі в багатонаціональних миротворчих ... 
 Про інформацію Кабінету Міністрів України Про хід підготовки до Всеукраїнського перепису населення 2001 року 
 Про звіт про виконання Закону України Про Державний бюджет України на 2004 рік 
 Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за обман покупця чи замовника 
 Про призначення позачергових виборів Гукалівського сільського голови (Гукалівська сільська рада Зборівського району Тернопільської області) 
 Про Основні напрями бюджетної політики на 2003 рік 
 Про прийняття змін до Статуту Гаазької конференції з міжнародного приватного права 
 Про внесення змін до Закону України Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів щодо посилення адаптаційної сп... 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків цензури у засобах масової інформації, тиску на свободу слова ... 
 Про призначення позачергових виборів Великоосницького сільського голови (Маневицький район Волинської області) 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині 
 Про Звернення Верховної Ради України щодо Остаточного звіту Місії Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ зі спостереження за виборами до... 
 Про реєстрацію кандидата на пост Президента України Противсіх Василя Васильовича 
 Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Слюз Т.Я. 
 Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних 
 Про внесення змін до статті 71 Житлового кодексу Української РСР 
 Про захист конституційних прав громадян на землю 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Бюджетного кодексу України 
 Про внесення змін і доповнень, що стосуються розгляду індивідуальних трудових спорів, до Кодексу законів про працю Української РСР та визнання такими, що втр... 
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Світязької сільської ради Шацького району Волинської області про офіційне тлумачення... 
 Про призначення Манжосова В.А. членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
 Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області 
 Про виконання Державного бюджету України за січень - жовтень 1999 року 
 Про Генерального прокурора України 
 Про ратифікацію Фінансової угоди (проект Програма розвитку муніципальної інфраструктури України ) між Україною та Європейським інвестиційним банком 
 Про порядок введення в дію Закону України Про державне мито 
 Про приєднання України до Схеми сортової сертифікації насіння зернових культур, Схеми сортової сертифікації насіння кукурудзи та сорго Організації економічно... 
 Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття п... 
 Про внесення змін до статей 175 та 188-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
 Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування обставин організації касетного скандалу та його впливу на стан національної б... 
 Про Державний бюджет України на 1993 рік 
 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР Про бюджетну систему Української РСР 
 Про Рекомендації парламентських слухань Актуальні проблеми зрошення, підтоплення та повеней в Україні 
 Про проведення парламентських слухань Рівні права та рівні можливості в Україні: реалії та перспективи 
 Про порядок висвітлення роботи четвертої сесії Верховної Ради України чотирнадцятого скликання 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних ... 
 Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом 
 Про внесення зміни до статті 82 Земельного кодексу України 
 Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС - Каховська ) між Україною та Європейським банком реконструкції т... 
 Про Заяву Верховної Ради України з приводу подій у місті Мумбаї 
 Про особливості проведення голосування на чергових виборах депутатів Красноармійської міської ради, Красноармійського міського голови (Донецька область) та д... 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування послуг з міжнародних перевезень пасажирів, багажу та вантажів, міжнародних відп... 
 Про призначення позачергових виборів Оглядівського сільського голови (Радехівський район Львівської області) 
 Про призначення позачергових виборів Куземинського сільського голови (Куземинська сільська рада Охтирського району Сумської області) 
 Про утворення виборчих дільниць при представництвах України за кордоном по виборах Президента України 31 жовтня 1999 року 
 Про призначення позачергових виборів Малоп'ятигірського сільського голови (Малоп'ятигірська сільська рада Андрушівського району Житомирської області) 
 Про внесення змін до Закону України Про вибори Президента України 
 Про проект Закону України про порядок обкладення податками предметів, які переміщуються громадянами через митний кордон України 
 Про призначення позачергових виборів Довжанського сільського голови (Довжанська сільська рада Тернопільського району Тернопільської області) 
 Про внесення зміни до Постанови Верховної Ради України Про порядок висвітлення роботи третьої сесії Верховної Ради України четвертого скликання 
 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України Про трубопровідний транспорт 

 

 

Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © Copyright © 2021 . Sitemap
Создание сайта - Wizardry