Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, на пiдставi 1111-16, чинний
← до Цивільного кодексу України
Книга шоста. Спадкове право


 

Глава 90
СПАДКОВИЙ ДОГОВІР

Стаття 1302. Поняття спадкового договору

1. За спадковим договором одна сторона (набувач)
зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони
(відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на
майно відчужувача.

Стаття 1303. Сторони у спадковому договорі

1. Відчужувачем у спадковому договорі може бути подружжя,
один із подружжя або інша особа.
2. Набувачем у спадковому договорі може бути фізична або
юридична особа.

Стаття 1304. Форма спадкового договору

1. Спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає
нотаріальному посвідченню.

Стаття 1305. Обов'язки набувача у спадковому договорі

1. Набувач у спадковому договорі може бути зобов'язаний
вчинити певну дію майнового або немайнового характеру до відкриття
спадщини або після її відкриття.

Стаття 1306. Особливості спадкового договору з участю
подружжя

1. Предметом спадкового договору може бути майно, яке
належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також
майно, яке є особистою власністю будь-кого з подружжя.
2. Спадковим договором може бути встановлено, що в разі
смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а в разі
смерті другого з подружжя його майно переходить до набувача за
договором.

Стаття 1307. Забезпечення виконання спадкового договору

1. На майно, визначене у спадковому договорі, нотаріус, який
посвідчив цей договір, накладає заборону відчуження.
2. Заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у
спадковому договорі, є нікчемним.
3. Відчужувач має право призначити особу, яка буде
здійснювати контроль за виконанням спадкового договору після його
смерті.
У разі відсутності такої особи контроль за виконанням
спадкового договору здійснює нотаріус за місцем відкриття
спадщини.

Стаття 1308. Розірвання спадкового договору

1. Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу
відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень.
2. Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу
набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень
відчужувача.
 
Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © 2015