Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, на пiдставi 1111-16, чинний
← до Цивільного кодексу України
Книга шоста. Спадкове право Самая детальная информация купить 3d принтер на нашем сайте.


 

Глава 90
СПАДКОВИЙ ДОГОВІР

Стаття 1302. Поняття спадкового договору

1. За спадковим договором одна сторона (набувач)
зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони
(відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на
майно відчужувача.

Стаття 1303. Сторони у спадковому договорі

1. Відчужувачем у спадковому договорі може бути подружжя,
один із подружжя або інша особа.
2. Набувачем у спадковому договорі може бути фізична або
юридична особа.

Стаття 1304. Форма спадкового договору

1. Спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає
нотаріальному посвідченню.

Стаття 1305. Обов'язки набувача у спадковому договорі

1. Набувач у спадковому договорі може бути зобов'язаний
вчинити певну дію майнового або немайнового характеру до відкриття
спадщини або після її відкриття.

Стаття 1306. Особливості спадкового договору з участю
подружжя

1. Предметом спадкового договору може бути майно, яке
належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також
майно, яке є особистою власністю будь-кого з подружжя.
2. Спадковим договором може бути встановлено, що в разі
смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а в разі
смерті другого з подружжя його майно переходить до набувача за
договором.

Стаття 1307. Забезпечення виконання спадкового договору

1. На майно, визначене у спадковому договорі, нотаріус, який
посвідчив цей договір, накладає заборону відчуження.
2. Заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у
спадковому договорі, є нікчемним.
3. Відчужувач має право призначити особу, яка буде
здійснювати контроль за виконанням спадкового договору після його
смерті.
У разі відсутності такої особи контроль за виконанням
спадкового договору здійснює нотаріус за місцем відкриття
спадщини.

Стаття 1308. Розірвання спадкового договору

1. Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу
відчужувача у разі невиконання набувачем його розпоряджень.
2. Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу
набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень
відчужувача.
 
Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © 2015