Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, на пiдставi 1111-16, чинний
← до Цивільного кодексу України
Книга шоста. Спадкове право


 

Глава 89
ОФОРМЛЕННЯ ПРАВА НА СПАДЩИНУ

Стаття 1296. Право спадкоємця на одержання свідоцтва про
право на спадщину

1. Спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати
свідоцтво про право на спадщину.
2. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про
право на спадщину видається кожному з них із визначенням імені та
часток у спадщині інших спадкоємців.
3. Відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє
спадкоємця права на спадщину.

Стаття 1297. Обов'язок спадкоємця звернутися за свідоцтвом
про право на спадщину на нерухоме майно

1. Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є
нерухоме майно, зобов'язаний звернутися до нотаріуса за видачею
йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно.
2. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про
право на спадщину видається на ім'я кожного з них, із зазначенням
імені та частки у спадщині інших спадкоємців.

Стаття 1298. Строк видачі свідоцтва про право на спадщину

1. Свідоцтво про право на спадщину видається спадкоємцям
після закінчення шести місяців з часу відкриття спадщини.
2. Якщо заповіт складено на користь зачатої, але ще не
народженої дитини, видача свідоцтва про право на спадщину і
розподіл спадщини між усіма спадкоємцями може відбутися лише після
народження дитини.
Положення абзацу першого цієї частини застосовується також
щодо дитини, зачатої за життя спадкодавця, але народженої після
його смерті, у разі спадкування за законом.
3. До закінчення строку на прийняття спадщини нотаріус може
видати спадкоємцеві дозвіл на одержання частини вкладу спадкодавця
у банку (фінансовій установі), якщо це викликано обставинами, які
мають істотне значення.

Стаття 1299. Державна реєстрація права на спадщину

1. Якщо у складі спадщини, яку прийняв спадкоємець, є
нерухоме майно, спадкоємець зобов'язаний зареєструвати право на
спадщину в органах, які здійснюють державну реєстрацію нерухомого
майна (стаття 182 цього Кодексу).
2. Право власності на нерухоме майно виникає у спадкоємця з
моменту державної реєстрації цього майна.

Стаття 1300. Внесення змін до свідоцтва про право на спадщину

1. За згодою всіх спадкоємців, які прийняли спадщину,
нотаріус за місцем відкриття спадщини може внести зміни до
свідоцтва про право на спадщину.
2. На вимогу одного із спадкоємців за рішенням суду можуть
бути внесені зміни до свідоцтва про право на спадщину.
3. У випадках, встановлених частинами першою і другою цієї
статті, нотаріус видає спадкоємцям нові свідоцтва про право на
спадщину.

Стаття 1301. Визнання недійсним свідоцтва про право на
спадщину

1. Свідоцтво про право на спадщину визнається недійсним за
рішенням суду, якщо буде встановлено, що особа, якій воно видане,
не мала права на спадкування, а також в інших випадках,
встановлених законом.
 
Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © 2015