Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, на пiдставi 1111-16, чинний
← до Цивільного кодексу України
Книга п'ята. Зобов'язальне право


 

Глава 80
РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ,
МАЙНА ФІЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Стаття 1161. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування
здоров'я та життя фізичної особи

1. Шкода, завдана особі, яка без відповідних повноважень
рятувала здоров'я та життя фізичної особи від реальної загрози для
неї, відшкодовується державою у повному обсязі.

Стаття 1162. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з
рятуванням майна іншої особи

1. Шкода, завдана каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або
смертю фізичної особи, яка без відповідних повноважень рятувала
від реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність,
відшкодовується державою в повному обсязі.
2. Шкода, завдана майну особи, яка без відповідних
повноважень рятувала від реальної загрози майно іншої особи, яке
має істотну цінність, відшкодовується власником (володільцем)
цього майна з урахуванням його матеріального становища.
Шкода відшкодовується з урахуванням майнового становища
власника (володільця) майна, якому завдана шкода.
Розмір відшкодування шкоди не може перевищувати вартості
майна, яке рятувалося.
 
Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © 2015