Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, на пiдставi 1111-16, чинний
← до Цивільного кодексу України
Книга четверта. Право інтелектуальної власності


 

Глава 41
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКУ
ПРОПОЗИЦІЮ

Стаття 481. Поняття та об'єкти раціоналізаторської
пропозиції

1. Раціоналізаторською пропозицією є визнана юридичною особою
пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне
рішення у будь-якій сфері її діяльності.
2. Об'єктом раціоналізаторської пропозиції може бути
матеріальний об'єкт або процес.

Стаття 482. Обсяг правової охорони раціоналізаторської
пропозиції

1. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції
визначається її описом, а також кресленнями, якщо вони подані.

Стаття 483. Суб'єкти права інтелектуальної власності на
раціоналізаторську пропозицію

1. Суб'єктами права інтелектуальної власності на
раціоналізаторську пропозицію є її автор та юридична особа, якій
ця пропозиція подана.

Стаття 484. Права суб'єктів права інтелектуальної власності
на раціоналізаторську пропозицію

1. Автор раціоналізаторської пропозиції має право на
добросовісне заохочення від юридичної особи, якій ця пропозиція
подана.
2. Юридична особа, яка визнала пропозицію
раціоналізаторською, має право на використання цієї пропозиції у
будь-якому обсязі.
 
Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © 2015