Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, на пiдставi 1111-16, чинний
← до Цивільного кодексу України
Книга четверта. Право інтелектуальної власності


 

Глава 38
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ

Стаття 457. Поняття наукового відкриття

1. Науковим відкриттям є встановлення невідомих раніше, але
об'єктивно існуючих закономірностей, властивостей та явищ
матеріального світу, які вносять докорінні зміни у рівень
наукового пізнання.

Стаття 458. Право на наукове відкриття

1. Автор наукового відкриття має право надати науковому
відкриттю своє ім'я або спеціальну назву.
2. Право на наукове відкриття засвідчується дипломом та
охороняється у порядку, встановленому законом.
 
Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © 2015