Цивільний (гражданский) кодекс України

Документ 435-15, на пiдставi 1111-16, чинний
← до Цивільного кодексу України
Книга третя. Право власності та інші речові права


 

Глава 28
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЖИТЛО

Стаття 379. Поняття житла

1. Житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше
приміщення, призначені та придатні для постійного проживання в
них.

Стаття 380. Житловий будинок як об'єкт права власності

1. Житловим будинком є будівля капітального типу, споруджена
з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими
нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній
проживання.

Стаття 381. Садиба як об'єкт права власності

1. Садибою є земельна ділянка разом з розташованими на ній
житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними і
підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями.
2. У разі відчуження житлового будинку вважається, що
відчужується вся садиба, якщо інше не встановлено договором або
законом.

Стаття 382. Квартира як об'єкт права власності

1. Квартирою є ізольоване помешкання в житловому будинку,
призначене та придатне для постійного у ньому проживання.
2. Власникам квартири у дво- або багатоквартирному житловому
будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення
загального користування, опорні конструкції будинку, механічне,
електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині
квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди,
будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників
квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у
житловому будинку.

Стаття 383. Права власника житлового будинку, квартири

1. Власник житлового будинку, квартири має право
використовувати помешкання для власного проживання, проживання
членів своєї сім'ї, інших осіб і не має права використовувати його
для промислового виробництва.
2. Власник квартири може на свій розсуд здійснювати ремонт і
зміни у квартирі, наданій йому для використання як єдиного
цілого, - за умови, що ці зміни не призведуть до порушень прав
власників інших квартир у багатоквартирному житловому будинку та
не порушать санітарно-технічних вимог і правил експлуатації
будинку.

Стаття 384. Права житлово-будівельного (житлового)
кооперативу та їх членів на квартиру в будинку
кооперативу

1. Будинок, споруджений або придбаний житлово-будівельним
(житловим) кооперативом, є його власністю.
2. Член житлово-будівельного (житлового) кооперативу має
право володіння і користування, а за згодою кооперативу - і
розпоряджання квартирою, яку він займає в будинку кооперативу,
якщо він не викупив її.
3. У разі викупу квартири член житлово-будівельного
(житлового) кооперативу стає її власником.

Стаття 385. Об'єднання власників житлових будинків, квартир

1. Власники квартир для забезпечення експлуатації
багатоквартирного житлового будинку, користування квартирами та
спільним майном житлового будинку можуть створювати об'єднання
власників квартир (житла).
Таке об'єднання може бути створено також власниками житлових
будинків.
2. Об'єднання власників квартир, житлових будинків є
юридичною особою, яка створюється та діє відповідно до статуту та
закону.
 
Сайт "Цивільний кодекс України" — громадський проект Компанії Wizardry © 2015